Tønsberg
15°C

Delta om årets lønnsoppgjør: – Nå er det vår tur

BILDET: -Nå er det vår tur. Vi går inn i oppgjørene med krav om en betydelig reallønnsvekst, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

-Ansatte i velferdstjenestene har blitt hengende etter de to siste årene og dette må kompenseres i årets lønnsoppgjør, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Fasiten fra lønnsoppgjørene de to siste årene viser at ansatte i offentlig tjenesteyting har fått en dårligere lønnsvekst enn privat sektor.

Vi har to år på rad tatt ansvar og akseptert moderate lønnstillegg, framfor å kaste offentlig tjenesteyting ut i streik under pandemien. Samtidig har prisene økt mer enn lønnen. Det har resultert i at de har fått mindre penger å rutte med. Det må kompenseres og det må kompenseres i år, sier Delta-lederen.

Deltas medlemsgrupper er helt avgjørende for at velferds-Norge skal fungere. Nå må det være de mange hverdagsheltenes tur. Vi går inn i oppgjørene med krav om en betydelig reallønnsvekst og vi må få kompensert det vi har blitt hengende etter, sier Ruud Thorkildsen.

At mannsdominerte yrker i industrien de siste årene har hatt sterkere lønnsvekst enn de kvinnedominerte velferdsyrkene i offentlig tjenesteyting, forsterker at arbeid som i hovedsak utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid utført av menn. Dette er den største likelønnsutfordringen i Norge.

Vi kan ikke akseptere at kvinnedominerte sektorer taper på å ta ansvar, sier Thorkildsen.

Vi må ha et lønnsoppgjør som sikrer interessene til våre medlemmer og som bidrar til kvalitet i offentlige tjenester. Behovet arbeidskraft i offentlig tjenesteyting er stort framover. Vi trenger riktig person på riktig sted med riktig kompetanse. Vi må beholde og vi må rekruttere. Da må både lønn og lønnsutvikling bidra i riktig retning. Samtidig må det legges til rette for systematisk kompetanseutvikling for alle på den enkelte arbeidsplass, sier Ruud Thorkildsen.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsveksten i 2021:

  • Varehandel 4 3/4 prosent.
  • Finans 4 prosent.
  • Industrien i alt 3 prosent.
  • Kommuneansatte 2,7 prosent.
  • Staten 2,8 prosent.
  • Helseforetak 3 1/2 prosent.

TBU anslår en vekst i konsumprisene på 2,6 prosent fra 2021 til 2022.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.