Oslo 14.oktober 2021: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), tidligere ordfører i Fredrikstad. Medlem av sentralstyret til Arbeiderpartiet og valgt inn på Stortinget ved årets valg. Mottar nøkler fra Knut Arild Hareide. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Tønsberg
15°C

Høring: Vil åpne for tyngre kjøretøy på flere veier

BILDET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

-Vi ønsker å legge til rette for gode transportmuligheter for næringslivet i hele landet. Derfor foreslår vi nå å gi mulighet for at noen flere veier kan åpnes for de tyngste kjøretøyene. Det vil bidra til økt effektivisering både i skogbruksnæringen og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil dessuten kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen nå på høring forslag om å åpne for at flere veier kan brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Forslaget om innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog.

I Norge er generelt tillatt maksimal lengde for kjøretøy 19,5 m og maksimal tillatt totalvekt 50 tonn, med mindre annet er bestemt for den enkelte vegstrekning. Det er gjort unntak fra disse bestemmelsene for tømmervogntog 24 m/60 tonn og modulvogntog 24/25,25 m/60 tonn på strekninger som er vurdert som egnet for dette.

Endringen som nå foreslås, innebærer at veier som i dag er åpne for akseltrykk 8 tonn og inntil 50 tonn totalvekt, kan åpnes for 60 tonn totalvekt, dersom veieier ønsker det. Dette muliggjøres ved å øke antall aksler, enten ved å sette dem tettere eller øke kjøretøyets lengde, innenfor gjeldende lengdebegrensninger.

Ved innføring av en ny veiklasse, vil det likevel være opp til den enkelte veieier, særlig da fylkeskommune og kommune, å bestemme hvordan de ulike veistrekningene skal klassifiseres.

Se hele høringen på vegvesen.no

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.