Tønsberg
15°C

Høyesterett har avvist anke fra Discovery om ny pengespillreklame-regel

BILDET: Høyesterett mener Discovery-selskapene ikke har behov for å få avklart gyldigheten av regelen i kringkastingsloven før Medietilsynet har fattet vedtak. Foto Medietilsynet.

Høyesterett kommer i denne omgang ikke til å behandle spørsmålet om lovligheten av en ny regel i kringkastingsloven som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge distributører å stoppe utenlandsk pengespillreklame på norske tv-skjermer. Det er klart etter at retten har avvist en anke fra Discovery.

Den nye reglen i kringkastingsloven trådte i kraft 1. januar 2021, og målet er å redusere markedsføringstrykket fra spillselskaper som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Tiltaket skal motvirke problemspilling og de negative sosiale konsekvensene dette har for den enkelte og samfunnet.

Discovery-selskapene gikk til retten for å få avgjort om lovendringen strider mot EØS-retten, men nå har Høyesterett altså avvist å behandle saken. Høyesterett mener Discovery-selskapene ikke har behov for å få avklart gyldigheten av regelen i kringkastingsloven før Medietilsynet har fattet vedtak. Et vedtak med pålegg til tv-distributørene om å stoppe utenlandsk pengespillreklame i Norge, kommer til å være nærmere konkretisert, avgrenset og begrunnet. Høyesterett mener dette vil styrke grunnlaget for en rettslig prøving.

Medietilsynet vurderer om pengespillreklamen på tv kan stoppes

Etter at den nye regelen trådte i kraft i fjor, gjennomførte Medietilsynet kontroller med en rekke tv-kanaler fra Discovery og Nent Group. Det ble konstatert massive og alvorlige brudd hos Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. Nent Group sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame på sine tv-kanaler rettet mot nordmenn etter lovendringen.

Medietilsynet mente det kunne være grunnlag for å pålegge de norske tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Allente (Canal Digital og Viasat) og Altibox å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler, og sendte varsel om dette til distributørene og Discovery i fjor sommer.

Forholdet til EØS-retten blir sentralt i Medietilsynets vurderinger

– Medietilsynet regner med å avklare om det er grunnlag for å pålegge tv-distributørene å fjerne pengespillreklamen på tv-kanalene til Discovery i løpet av få uker, sier direktør Mari Velsand. Hun påpeker at forholdet til EØS-retten blir sentralt i Medietilsynets vurderinger i tilsynssakene. Dersom pålegg blir gitt og Discovery fortsatt er uenig i det rettslige grunnlaget, kan tv-selskapet få prøvd spørsmålet enten gjennom en forvaltningsrettslig klagebehandling eller ved å ta ut søksmål.

Dette er regelen i kringkastingsloven om pengespillreklame

  • Fra 1. januar 2021 ble kringkastingsloven endret slik at Medietilsynet kan pålegge norske distributører å fjerne eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge på tv og i bestillingstjenester (en tjeneste som tilbyr program seeren selv velger når han eller hun vil se).
  • Etter pengespillovgivningen, som Lotteritilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
  • Den nye regelen i kringkastingsloven gjør at Medietilsynet kan gripe inn overfor de norske tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV, Canal Digital og Viasat (de to sistnevnte inngår i et nytt selskap som heter Allente) for å stanse markedsføringen av pengespill uten norsk tillatelse.
  • Et pålegg om å stoppe pengespillreklame må være forholdsmessig og kan kun gis dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å fjerne markedsføringen.
  • Plikten til å fjerne pengespillreklame som ikke har tillatelse i Norge, gjelder fra Medietilsynet treffer et eventuelt vedtak med pålegg om å fjerne reklamen. Dette betyr at tv-distributørene ikke gjør noe ulovlig ved å formidle pengespillreklame frem til vedtak er fattet.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.