Oslo 14.oktober 2021: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), tidligere ordfører i Fredrikstad. Medlem av sentralstyret til Arbeiderpartiet og valgt inn på Stortinget ved årets valg. Mottar nøkler fra Knut Arild Hareide. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Tønsberg
15°C

No får fylkeskommunane 290 millionar kroner til fylkesvegar

BILDET: Det er fylkeskommunane som har ansvaret for fylkesvegane, og må betale for utbygging og vedlikehald. Det skal dei òg i framtida, men dette er ei hjelpande hand, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann – Felix Features.

-Denne regjeringa er oppteken av fylkesvegane rundt om i heile landet. Vi må ta betre vare på dei vi har. No følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler dei første 290 millionar kronane til nettopp dette formålet, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt opp til ei auka satsing på fylkesvegar. Eitt av tiltaka er ei øyremerka tilskottsordning til vedlikehald, fornying og utbetring av fylkesvegar. Den er no oppretta, og i 2022 skal om lag 290 millionar kroner bli fordelt mellom fylka.

– No startar vi opprustninga av fylkesvegane. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for fylkesvegane, og må betale for utbygging og vedlikehald. Det skal dei òg i framtida, men dette er ei hjelpande hand, seier samferdselsministeren.

Ei ny ordning

Den nye tilskottsordninga erstattar tidlegare ordningar under «Tilskudd til fylkesveier».

Det er Statens vegvesen som har ansvar for ordninga. Både fordelinga av midlane og oppfølging av prosjekta. Det er fylkeskommunane som vel kva for prosjekt dei brukar midlane på, innanfor rammene som er sett for ordninga i Nasjonal transportplan.

Fordelinga av midlane tek utgangspunkt i vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane, ved å bruke den same fordelinga som i dag blir brukt til å fordele midlar til opprustning og fornying over rammetilskuddet på Kommunal- og distriksdepartementets budsjett.

– I tillegg til å følge opp Nasjonal transportplan, har vi lova i Hurdalsplattformen å utarbeide ein heilskapeleg og forpliktande plan for å redusere vedlikehaldsetterslepet. Dette skal vi gjere i samspel med fylka. Dette vil vere viktig for etterslepet av vedlikehald på fylkesvegane er stort, seier Nygård.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.