Tønsberg
11°C

Norske breer kartlagt på ny

BILDET: Ramnabergbreen (2692) er en utløper av Hardangerjøkulen og kalver i en bresjø. Foto: Liss M. Andreassen, august 2021

Ny kartlegging viser at det totalet brearealet i Norge er 2328 km2. Dette er en reduksjon på 14 prosent, sammenliknet med perioden 1999-2006. Bresmeltingen har også ført til at nye bresjøer har dukket opp i kanten av breene. NVEs kartlegging av bresjøer viser at det har blitt dannet over 350 nye bresjøer siden forrige breatlas 1999-2006.

Den nye kartleggingen viser at noen små breenheter blitt borte siden forrige kartlegging, alle disse ligger i Nord-Norge. I tillegg er mange små breer og fonner blitt nesten borte, sier breforsker Liss M. Andreassen.

Av kjente breer som er i ferd med å forsvinne helt er Breifonn, Rogalands største bre, og Vegdalsisen i Nordland. En annen bre som nesten har forsvunnet siden forrige kartlegging er en liten bre i Møre og Romsdal.

Breer minker i alle fylker. Den største endringen i breareal er for Nordland med en arealendring på 186 km2 (20 %), etterfulgt av Vestland med et tap på 91 km2 (8 %) og Troms og Finnmark med et tap på 64 km2 (24 %). Rogaland og Vestfold og Telemark har minket mest i prosent, her er det bare litt breis igjen.

Bruker satellitter til å kartlegge isbreer

Breer og fonner er en del av norsk natur. Breer er svært sensitive for klimaendring og tilpasser størrelsen ved å krympe eller vokse når klimaet endrer seg. Breene i Norge har blitt kartlagt flere ganger tidligere fra topografiske kart, flybilder og satellittbilder.

Nå har NVE kartlagt breer og fonner i Norge på ny med Sentinel-2 satellittbilder fra 2018 (Nord-Norge) og 2019 (Sør-Norge). Det totale brearealet for Norge er 2328 km2 og har minket med 14 % siden forrige kartlegging, som ble gjort med Landsat satellittbilder for perioden 1999-2006. Seksti prosent av brearealet ligger i Sør-Norge, mens 40 prosent av brearealet ligger i Nord-Norge.

– I denne kartleggingen er det med flere breer og fonner. Det skyldes at Sentinel-2 satellittbildene har bedre oppløsning enn Landsat satellittbildene vi brukte i forrige atlas (10 m i stedet for 30 m). Derfor kan vi nå kartlegge mange mindre enheter. Det skyldes også at en del breer har delt seg i flere deler pga bresmeltingen, sier Andreassen

Bresmeltingen har også ført til at nye bresjøer har dukket opp i kanten av breene. NVEs kartlegging av bresjøer viser at det har blitt dannet over 350 nye bresjøer siden forrige breatlas 1999-2006. Mange av disse er nokså små. Flere sjøer er ikke lenger i direkte kontakt med breen pga bresmeltingen i senere år.

Den nye publikasjonen fra NVE gir oversikt over totalt breareal per fylke, over de største breene i landet og en del andre fakta om breer og fonner i Norge.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.