Tønsberg
10°C

På el-sykkel i nasjonalparken

El-sykler kan gi økt slitasje på naturen og forstyrre dyrelivet. Samtidig gir de nye brukergrupper tilgang til fjellheimen, viser en undersøkelse fra Jotunheimen.

Det selges snart mer el-sykler enn vanlige sykler i Norge, og flere steder i Europa har el-sykkelen allerede gått forbi på salgsstatistikken. Prognosene tilsier en ekstrem vekst. El-sykler gjør det mulig for flere å sykle både lengre, flere høydemeter og fortere i spesielt bratt terreng, og el-syklistene vil innta stier og naturområder hvor vi knapt har sett syklister tidligere.

– Ekstra kraft gjør det enklere å sykle på stier og hovedspørsmålet er hvordan belastningen vil bli på naturen, sier NINA-forsker Vegard Gundersen.

Sammen med kolleger i NINA har han evaluert effekten av at det ble åpnet for el-sykling på Glitterheimvegen i Jotunheimen nasjonalpark, og resultatene er presentert i NINA Rapport 2095 – El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim.

Slitasje og forstyrret dyreliv

– I Norge er vi i en tidlig fase, hvor folk ikke har utforsket mulighetene som el-sykler gir fullt ut. Men vi vet fra andre studier at det vil ekspandere og at vi vil få større terrengslitasje, sier Gundersen.

Slitasjen gjør seg særlig gjeldende i oppoverbakker, hvor det uunngåelig blir mer spinning med høyere fart og mer kraft.

– Når nye områder tas i bruk får vi også mer forstyrrelse av dyreliv, påpeker Gundersen.

Lovlydige syklister i Jotunheimen

Samtidig viser evalueringen fra Jotunheimen at det er mulig å håndtere økt bruk av el-sykler.

– Folk er både opptatt av og flinke til å overholde reglene i nasjonalparken, forteller Gundersen.

Så langt er det imidlertid bare mellom 5 og 6 % av syklistene inn til Glitterheim som benyttet el-sykkel. Det steinete terrenget i Jotunheimen er dessuten såpass krevende at det uansett begrenser bruken utenfor den tillatte strekningen. Det begrenser muligheten til å overføre kunnskapen til andre verneområder.

– Det vil bli interessant å se hvordan el-sykling vil slå ut i nasjonalparker med tilgang til lettere terreng enn i Jotunheimen, dersom det blir gitt mulighet til det, sier Gundersen.

Åpner naturen for nye brukergrupper

Ett av de mest positive funnene fra evalueringen er at el-sykkelen gjør nasjonalparken tilgjengelig for nye brukergrupper, som folk i dårlig fysisk form, eldre og funksjonshemmede.

– Jotunheimen er et verneområde som egentlig er nokså utilgjengelig for mange. Ved å åpne opp for el-sykling, kan flere ta i bruk fjellområdet, sier Gundersen.

Turen inn til Glitterheim er sett på som en familievennlig tur, og med el-sykkel kan enda flere i storfamilien bli med inn.

– De som er dårligst til beins kan da for eksempel kose seg på Glitterheim, mens resten av familien går i fjellet.

Hele 67 % av personene forskerne spurte var positive til el-sykling langs Glitterheimsvegen, og det viktigste argumentet var nettopp et ønske om å gi alle mulighet til å bruke vegen.

Rokker ved definisjonen av friluftsliv

De fleste som svarte på spørreundersøkelsen i Jotunheimen mente at el-sykling kun burde være tillatt på et utvalg veger og stier, selv om de i utgangspunktet var positive til el-sykling langs grusvegen inn til Glitterheim.

I 2017 ble reglene for el-sykler endret slik at det ikke lenger gjelder et offentligrettslig forbud mot å bruke el-sykler i utmark, unntatt i verneområder og Marka.

Gundersen forteller at befolkningen er todelt i synet på el-sykler i naturområder. Mange er mot det, men mange er også for det.

– Tradisjonelt friluftsliv er skånsom bruk av naturen med henblikk på naturopplevelse og med bruk av enkle hjelpemidler. El-sykkel rokker ved denne oppfatningen, og det er polariserte meninger i befolkningen. Og når en åpner opp for el-sykkel, hva da med el-motorer på andre fremkomstmidler? Det er en interessant diskusjon!

Foto: Vegard Gundersen/NINA.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.