Tønsberg
16°C

To klagesaker for MFU om produktet Smiley Kids som begge ledet til frifinnelse

CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen er tilsatt søtstoff.

CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen er tilsatt søtstoff.

Den ene saken gjaldt oppstilling i butikk og den andre gjaldt en markedsføringskampanje på Facebook. Foretaket ble frifunnet i begge sakene fordi markedsføringen i den ene saken dreide seg om alminnelig oppstilling på utsalgssted. Emballasjen inneholdt figurer med appell til barn, men gikk ikke utover det som må anses som alminnelig emballasje som er unntatt fra MFUs retningslinjer og en plakat med informasjon om produktene i hovedsak ble ansett rettet mot voksne.

I den andre saken, markedsføringskampanje på Facebook, ble foretaket også frifunnet, ettersom det som ble vist var alminnelig emballasje, riktignok med barnerettede figurer. På grunn av annonsens utforming og aldersgrensene for Facebook, ble det også lagt til grunn at kampanjen i hovedsak var rettet mot voksne.

Vedtakene er publisert på www.mfu.as.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.