Prosjektene favner tematisk bredt; kvinnehelse, antimikrobiell resistens, persontilpasset forebygging, behandling og tjenester og global helse. Gjennomgående i prosjektene er at forskerne samarbeider med brukerne av forskningen. Foto: unsplash.com

150 millioner kroner til ti helseprosjekter

22. juni, 2022

11:21

Ingen kommentar

Prosjektene skal blant annet øke forståelsen av tarmbakteriers rolle hos anoreksipasienter, spredning av antimikrobiell resistens og psykisk helse blant minoritetsungdom.

– Forskning og innovasjon er avgjørende for at vi fortsatt skal kunne tilby en god og økonomisk bærekraftig helsetjeneste i fremtiden. Jeg synes det er viktig å investere i kunnskap og løsninger som vil komme til nytte både for befolkningen, pasientene og for alle de dyktige fagfolkene som jobber i helsetjenesten. Ikke minst er jeg glad for at vi satser på viktige prosjekter som skal forske på kvinnehelse, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prosjektene som nå støttes favner tematisk bredt; kvinnehelse, antimikrobiell resistens, persontilpasset forebygging, behandling og tjenester og global helse. Gjennomgående i prosjektene er at forskerne samarbeider med brukerne av forskningen.

Forskning for bedre livskvalitet

Blant annet får forskere ved Universitetet i Stavanger 14 millioner kroner til et prosjekt som handler om urfolk-ungdom, og etnisk minoritetsungdoms behov for informasjon og støtte for å opprettholde god psykisk helse. Målet er å tilby persontilpassede og effektive e-helsetjenester til disse gruppene. Prosjektet gjør bruk av Ung.no som er statens digitale informasjonskanal for ungdom. De unges erfaringer med e-helse og behovet for kulturelt tilpasset informasjon for personer med bakgrunn som skogfinner, kvener, rom, romani, jøder og samisk, og de største gruppene flyktninger og asylsøkere, vil bli undersøkt.

To av prosjektene som får støtte handler om kvinnehelse. Blant annet får forskere ved Universitetet i Tromsø 14 millioner kroner til et prosjekt om kroniske bekkensmerter. Forskerne skal blant annet undersøke kvinners sykdomsopplevelser og mestringsstrategier. Gjennom å forbedre kvaliteten på diagnostikken og ta i bruk nye screeningverktøy, skal kvinner få riktig diagnose og bedre behandling.

Tre prosjekter skal utvikle kunnskap om tiltak som bidrar til å forstå, håndtere og forebygge utvikling av antimikrobiell resistens (AMR) på tvers av folkehelse, dyrehelse og det ytre miljø. Prosjektene har samarbeid med utviklingsland og bidrar til å bygge kompetanse nasjonalt og globalt. Blant annet får forskere ved Høgskolen i Innlandet 16 millioner kroner til å utvikle hurtigdiagnostikk på tvers av mennesker og dyrs helse. Dette vil bidra til redusert og riktigere bruk av antibiotika. Prosjektet har samarbeid med India og Sri Lanka.

Kunnskap for omstilling

– Norsk helseforskning holder høyt internasjonalt nivå og skaper store økonomiske verdier for det norske samfunnet. Disse spennende prosjektene vil bidra til at helsevesenet fortsatt skal kunne tilby tjenester av høy kvalitet. Skal vi klare å møte morgendagens utfordringer, må også helsesektoren omstilles, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse prosjektene får finansiering

Institusjon  Prosjekt  Innstilt beløp (i 1000 kr)  Kommune  Fylke 
Universitetet i Stavanger Improving mental health services with and for indigenous and ethnic minority youth 14 623 Stavanger Rogaland
Universitetet i Tromsø REinventing STrategies for healthy Ageing; Recommendations and Tools (RESTART)

A randomized controlled trial (RCT)

16 000 Tromsø Troms og Finnmark
Folkehelseinstituttet Registry tool for stroke prevention in atrial fibrillation in Norway – RegTool AFNOR 12 499 Oslo Oslo
Nord universitet MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services 16 000 Bodø Nordland
Oslo universitetssykehus Personalized treatment and care for chronic hepatitis B 13 450 Oslo Oslo
Universitet i Tromsø Chronic pelvic pain – replacing ignorance with competence. A population-based joint venture study on scope, diagnostics and burden 14 093 Tromsø Troms og Finnmark
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Gut microbiota alterations in anorexia nervosa – paving the way for personalized prebiotic treatment strategies 16 000 Ås Viken
Høgskolen i Innlandet OH-AMR-Diag: Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspective 15 969 Hamar Innlandet
Veterinærinstituttet Interventions for improved knowledge and awareness of antimicrobial resistance using a One Health approach in Tanzania 15 000 Ås Viken
NORCE, Vestland Impact of administered drug use on development of environmental antibiotic resistance genes and risk for human exposure 16 000 Bergen

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *