Musikkteaterforestillingen ”Ville veier og vrange skilt”. FOTO: Tore Øyvind Moen

Ville veier og vrange skilt

27. oktober, 2023

06:26

Ingen kommentar

Trygg Trafikk og Vestfold og Telemark fylkeskommune sender i uke 44 teatergruppa «Laffen og Kikka» rundt på skoler i Tønsberg med trafikkteater-forestillinga «Ville veier og vrange skilt», en musikk-teaterforestilling med fokus på trafikksituasjoner og bilder de minste trafikantene møter i hverdagen, både på skoleveien og ellers.

Vi tar opp tema som kryssing av vei/gate med og uten trafikklys, forståelse av trafikkskilt som har relevans for denne aldersgruppen, refleksbruk, ferdsel langs vei, adferd på bussholdeplass og på buss mm. Vi konkretiserer situasjonene ved at vi ruller ut en vei som handlingen i stykket spinner rundt. Her får ungene være med og vise hva de kan, rammen rundt er trygg og situasjonene som oppstår lett å overføre til den trafikale virkelighet utenfor lokalet. Forestillingen er produsert i samarbeid med Trygg Trafikk i Agder og er innholdsmessig og metodisk tilpasset grunnskolens 1. – 3. trinn. Varighet ca 40 minutter.

Ved å repetere og oppdatere elevenes kunnskap om trygg ferdsel i trafikken er målet å bidra til bevisstgjøring av egen adferd og at små, myke trafikanter skjerper sin oppmerksomhet når de beveger seg langs veiene. Det er også en uttrykt målsetting og et sterkt ønske fra flere hold om å tilrettelegge for at flere elever skal kunne gå eller sykle til skolen, primært for å redusere biltrafikken rundt skolene på en tid med mange syklende/gående i samme område. Vår visualisering og fokus på utfordringene de minste elevene møter, skal bidra til større forståelse av egen adferd i trafikken.
Skuespillere er Leif Fjelldal og Christel Aas. De er også ansvarlig for manus og musikk.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *