Apoteker Linda Hansen hos Boots apotek Olsrød

2 av 3 ønsker mer helsehjelp fra apotek

28. april, 2024

12:07

Ingen kommentar

Ifølge en fersk befolkningsundersøkelse mener 66 prosent av befolkningen at helsepersonell i apotek bør tilby mer enkel helsehjelp. Andelen er høyere blant dem som bor i Oslo og omegn. Vi spør apoteker Linda Hansen hos Boots apotek Olsrød hvordan de opplever dette.

Stemmer det at folk ofte spør dere om helseråd, og hva kan dere tilby av hjelp?

-Det stemmer. Som alle andre apotek tilbyr vi vaksinering, og mange velger at vi setter den her hos oss samtidig med at de kjøper den. Og når vi nå nærmer oss en sesong med mye turer i skog og mark, er det også mange som velger å kjøpe og sette vaksine mot den flåttbårne sykdommen skogflåttencefalitt (krever resept fra lege), sier Linda Hansen.

-Vi kan også tilby veiledning og hjelp ved oppstart av blodtrykksbehandling og inhalasjonsveiledning for astma og KOLS pasienter.

Boots apotek har også i tillegg til andre tjenester tilbud om føflekkfjerning. 

Hender det at folk spør om ting dere ikke kan svare på?

-Vi har mye kunnskap om mange helserelaterte spørsmål, men dersom vi ikke kan svare oppfordrer vi kundene til å ta kontakt med legen sin, sier Hansen.-
Noen ganger har folk for stor tillit til apoteket sitt. Det har hendt at folk kommer til oss for eksempel etter å ha fått kokende vann på seg og bedt om hjelp istedenfor å dra til legen eller legevakten.

Befolkningsundersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av Apotekforeningen. Eksempler på enkel helsehjelp er vaksinering, blodtrykksmåling og veiledning om riktig legemiddelbruk. 

– Dette bør politikerne følge opp! Når 6 av 10 nordmenn mener apotekene bør tilby mer enkel helsehjelp for å avlaste annet helsepersonell må politikerne lytte. De må legge til rette for at apotekene kan påta seg flere slike oppgaver. Apotekene er der folk flest er og vi kan sette vaksiner og veilede i riktig legemiddelbruk, sier Hanne Andresen, farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen.  

Befolkningsundersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av Apotekforeningen. Eksempler på enkel helsehjelp er vaksinering, blodtrykksmåling og veiledning om riktig legemiddelbruk. 

9 av 10 kjenner til vaksinering

Et annet spørsmål i undersøkelsen går på kjennskap til og bruk av helsetjenester i apotek. 26 prosent svarer at de kjenner til at apotek tilbyr tjenester som influensavaksinering og har benyttet slike tjenester. Den største andelen som har benyttet helsetjenester i apotek bor i Oslo og Akershus. 

I 2018 var andelen som svarte at de kjenner til slike helsetjenester kun 4 prosent. På seks år har denne kjennskapen økt med 22 prosentpoeng. I tillegg er det kun 13 prosent som svarer at de ikke kjenner til at apotekene tilbyr influensavaksinering.  

– De første influensavaksinene ble satt i apotek som del av et prøveprosjekt i 2017. Forrige sesong ble det satt over 220 000 influensavaksiner i apotek. Det utgjør nesten 20 prosent av alle vaksinene som ble satt i sesongen 2023/2024, sier fagdirektøren.   

Økt kjennskap til helsetjenester i apotek 

Nær 6 av 10 svarer at de kjenner til at apotekene setter vaksiner og tilbyr veiledningstjenester om riktig legemiddelbruk, men har ikke benyttet disse.  

– Ikke alle velger å ta influensavaksinen hvert år. Mange vet heller ikke at de er i risikogruppen, og andre vet ikke at man må fylle på vaksinene man tok som barn, avslutter Andresen.  

Andelen som kjenner til tjenestene apotekene tilbyr, men ikke har benyttet slike har økt fra 45 prosent i 2018 til 58 prosent i 2024. Det er flere kvinner enn menn som vet om disse tjenestene.  

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *