365 millionar i tilskot til kulturmiljø i 2022

BILDET: Verdsarvstaden Røros. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren -Kulturhistoriske spor gjev omgjevnadene våre særpreg og historisk djupne. I dag fordeler Riksantikvaren 365 millionar i tilskot til å ta vare på kulturminne og kulturmiljø. Dette er pengar som går til å sikre kulturmiljøverdiar. Samstundes bidreg dei til lokal verdiskaping og gjev ringverknader i form av arbeidsplassar […]

31 personer døde på jobb i 2021

30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. – Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på et historisk lavt nivå, men nå ser vi dessverre en tendens til at det øker igjen, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og skal forebygges. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er en […]

Kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks opprettet

Skal gi råd om fangstmetoder, prioritering av vassdrag og hvordan pukkellaks kan bekjempes. Ny stor invasjon av pukkellaks ventes i 2023. For å være best mulig forberedt har Miljødirektoratet opprettet en nasjonal kompetansegruppe, som ledd i oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks. – Kompetansegruppa vil få en viktig jobb med å vurdere ulike fangstmetoder, […]

To klagesaker for MFU om produktet Smiley Kids som begge ledet til frifinnelse

CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen er tilsatt søtstoff. CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen […]

Flyr AS – trafikktall for januar 2022. Marked sterkt preget av koronasituasjonen og smitteverntiltak

I januar hadde Flyr totalt 30.042 reisende fordelt på 13 reisemål. Flyrs produksjon i januar ble tilpasset den reduserte etterspørselen i markedet, som økt omikronsmitte og strengere smitteverntiltak har medført. Flyrs totale kapasitet i januar, med tre operative fly, utgjorde 53,5 millioner setekilometer (ASK), med en fyllingsgrad på 53,7 prosent. Gjennomsnittlig fyllingsgrad siden oppstart er […]

Fem personer druknet i januar

Fem personer omkom i drukningsulykker i januar i år, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Fire av de druknet fra båt. I fjor omkom tre personer i drukningsulykker i samme måned. I snitt skjer 13 % av drukningsulykkene gjennom året i vintermånedene desember, januar og februar. Ulykkene i januar i år Fire av de fem som druknet i […]

Storhandling for tradere på ruglete børser

BILDET: Mads Johannesen, Nordnet. I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private heltids handlerne. De såkalte «daytraderne». Januar måned ble preget av enkelthendelser som alltid er positivt for tradere. ktive kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 11,5 milliarder kroner i januar. […]

Stortings og regjeringspolitikere kick-starer årets seksualitetskampanje

BILDET: Statssekretær Halvar Hølleland (Ap) og nestleder for Stortingets SRHR-nettverk Sandra Bruflot (H) kick-starter årets seksualitetsundervisningskampanje i den norske grunnskolen. (Foto: Regjeringen/Høyre). Statssekretær Halvar Hølleland (Ap) og nestleder for Stortingets SRHR-nettverk Sandra Bruflot (H) kick-starter årets seksualitetsundervisningskampanje i den norske grunnskolen på Tåsen skole. De ti siste årene har foreningen Sex og Politikk stått bak […]

Konkursøkning på 40 prosent

I den første måneden av det nye året øker konkurser og tvangsavviklinger voldsomt. Til sammen har 357 virksomheter gått overende i januar, en økning på hele 40 prosent sammenlignet med januar i fjor. Dette viser konkursstatistikken til data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet. Gjennom 2021 var det en solid nedgang i antallet konkurser på 9,8 […]