#GNIST skal sørge for flere kvinner i leder- og trenerposisjoner

Med økt fokus og bevissthet i alle ledd av norsk idrett skal #GNIST sørge for flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. I dag går startskuddet for en nasjonal kommunikasjons- og rekrutteringsstrategi for å få flere kvinner inn i idretten. #GNIST er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, i samarbeid med Norsk Tipping. En […]

Koronafraværet når nye høyder – flest nye sykmeldte i helse- og omsorgsyrker

Sykefraværet fortsetter å stige. Nå er mer enn dobbelt så mange sykmeldte enn på samme tid i fjor. Det er aldri tidligere registrert så mange nye sykmeldte med en koronarelatert diagnose. Sist uke ble 4.433 nye personer i Vestfold og Telemark sykmeldt. 56 prosent av disse ble sykemeldt på grunn av en koronarelatert diagnose. Flest […]

Bane NOR Eiendom sikrer seg kremtomt i Sandefjord

BILDET: Tomten Bane NOR Eiendom har sikret seg ligger sentralt plassert i Sandefjord. Ny togstasjon er under planlegging. Flytting av jernbanen og dagens stasjon vil åpne opp for et bærekraftig og spennende knutepunkt. Nå har Bane NOR Eiendom sikret seg en strategisk plassert tomt. Nybyen har allerede forandret seg mye, men mye gjenstår før området […]

Har 54,5 millionar kroner som skal styrke sjøtransporten

Kystverket sit med ein tilskotspott til nærskipsfart på 54,5 millionar kroner som skal styrke konkurranseevna til sjøtransporten. Fristen for å søke er 15. mai 2022. Tilskot til nærskipsfart (tidlegare tilskot til godsoverføring) skal legge til rette for ein konkurransedyktig sjøtransport, slik at sjøvegen blir vald for transport av gods der dette er mogeleg. Ordninga er […]

Modig bok om Putins sensur

BILDET: Forfatter Richard Bærug fra Larvik har skrevet bok om Putins sensur. Hvordan kan det ha seg at den vanlige russer fremdeles hyller Putin? Også etter at han går inn og bomber et naboland der mange av dem har venner, familie og slekt? Forfatter Richard Bærug fra Larvik har i mange år samlet informasjon om […]

Historisk vekst i fiskedisken

BILDET: Lutefisk hos MENY. Salget av skjell og skalldyr økte med 20 prosent i 2021. Det samme gjorde fersk fisk fra fiskedisken. Laks og reker er mest populært, mens dorade er salgskometen i MENY. -Fisk og sjømat er en viktig del av vårt ferskvare-sortiment og noe vi har satset på i årevis, tross et marked […]

ABChus stanser handel med leverandør i Russland

BILDET: Dagfinn Lindberg, administrerende direktør ABChus. Ferdighusprodusenten ABChus stanser handel med russisk leverandør, og vil raskest mulig flytte produksjonen til Norden og Baltikum. Samtidig gir selskapet full støtte til det norske og internasjonale samfunnets reaksjoner knyttet til Russlands invasjon i Ukraina. ABChus solgte i 2021 boliger og hytter for til sammen nesten 500 millioner kroner […]

Gikk motstrøms og kjøpte fond

BILDET: Investeringsdirektør og grunnlegger Joar Hagatun. (Foto: Tobias Østmoen). Kron-kundene trosset frykten i markedet og lastet til forskjell fra mange andre opp med fond i februar. Det ble nettokjøpt fond for 217 millioner kroner gjennom den dramatiske måneden. Alfred Berg indeks havnet på toppen av kjøpslisten i februar, sett bort fra Krons eget globale indeksfond. […]

Ser frem til å lede avdelingen for Arbeid og helse i NAV

Marit Gogstad fra Sandefjord er ansatt som avdelingsdirektør for NAV Arbeid og helse i Vestfold og Telemark. – Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede og å utvikle enheten NAV Arbeid og helse Vestfold og Telemark, sier den nyansatte avdelingsdirektøren. Nå er Marit Gogstad daglig leder i Berg-Hansen Reisebureau i […]

Økt innsats for å redusere den alvorlige kriminaliteten

BILDET: Politimester Ole Bredrup Sæverud -Både organisert kriminalitet, familievold og seksuelle overgrep skaper store og alvorlige samfunnsvirkninger. Det er derfor viktig at vi som politi evner å øke vår innsats for å redusere denne kriminaliteten. Når vi gjør opp status for 2021, er dette noe vi må ta med oss videre inn i 2022, sier […]