Økning i antall erstattede tamrein i fjor

BILDET: Statsforvalterne utbetalte 105 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til rovvilt i reindriftsåret 2020/2021. Foto: Susanne Hanssen, Miljødirektoratet. Antall tamrein erstattet på grunn av tap til rovvilt i reindriftsåret 2020/2021 økte med 18 prosent sammenliknet med året før. -Erstatningsutbetalingene vil naturlig variere fra år til år. Den tøffe vinteren for to år […]

Vil gjøre transportbedriftene medansvarlig for trygg sikring av last

BILDET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. -Lastebiler der lasten ikke er godt nok sikret skaper farlige situasjoner for sjåføren og andre trafikanter. I dag har sjåføren alene ansvaret for å sikre at lastebilen er forsvarlig lastet etter vegtrafikkloven. Nå vil vi gi transportforetakene et medansvar. Dette handler om trafikksikkerhet, men også om å fremme et mer seriøst […]

Næringsministeren presenterer «Hele Norge eksporterer»

BILDET: Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer «Hele Norge eksporterer». Regjeringen lanserer i dag sin eksportreform. Nå skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. -Vi har både gode enkeltspillere og konkurransefortrinn, men for å hevde oss i verdenstoppen må alle spille på […]

Tønsberg kommune på besøk på Geitmyra matkultursenter på Sagene

BILDET: Varaordfører i Tønsberg, Steinar Solum og Geitmyras Kine Bekkengen. – De blir traktert på beste Geitmyra-vis, smiler prosjektleder for Geitmyra Tønsberg, Kine Bekkengen. Steinar Solum, Kjell Anders Lier og Johan Christian Haugan får servert bålkaffe i lavvoen. Tørket reinsdyrhjerte og skrei med grønnkålstuing står på menyen. Og de må selv sjekke om blåskjellene er […]

Uttalelse og vedtak fra idrettsstyret vedrørende Russland og Ukraina

Les uttalelse og vedtak fra idrettsstyret 10. mars vedrørende Russland og Ukraina. Norges idrettsforbund understreker at norsk idretts solidaritet retter seg mot Ukraina og ukrainsk idrett. Norges idrettsforbund ønsker ikke at barn skal utestenges fra idrettsarrangementer, og oppfordrer alle til å verne barna fra konflikter og krig. Vi ønsker å bruke idretten til å inspirere […]

Utbetalinger fra NAV i 2021- Seks av ti mottok ytelser

Tall fra NAV viser at 58 prosent av innbyggerne i Vestfold og Telemark mottok ytelser fra NAV i 2021. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med 2021. Utbetalingene må sees i sammenheng med økte ytelser for å dempe skadevirkningene av koronapandemien. 2021 utbetalte NAV 44,5 milliarder kroner til innbyggerne i Vestfold og Telemark. […]

150 000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene

ID-tyveri skjer oftest i forbindelse med netthandel, men ID-tyveri i sosiale medier er noe stadig flere opplever. Det viser en fersk spørreundersøkelse. For ellevte gang har NorSIS og Skatteetaten gjennomført ID-tyveriundersøkelsen*. Den viser at antall nordmenn som oppgir at de har blitt utsatt for identitetstyveri den siste toårsperioden er på 3,4 prosent. Det tilsvarer rundt […]

Ny generalsekretær i Pensjonistforbundet

BILDET: Arne Halaas (58) er Pensjonistforbundets nye generalsekretær. (Foto: Johnny Syversen). Arne Halaas (58) er tilsatt som ny generalsekretær i Pensjonistforbundet. Han tar over etter Harald Olimb Norman, som går over i annen stilling i forbundet, etter 17 år i sjefsstolen. Halaas er dermed administrativ leder for landets største interesseorganisasjon for eldre og uføre. Halaas […]

Matprisene svinger mye gjennom året

BILDET: Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare, Virke. Matprisene svinger mye, gjerne etter faste mønstre. Over tid har prisene på mat og drikke økt mindre enn prisene ellers i samfunnet. Den siste tolvmånedersperioden viser at prisene på mat og drikke har gått opp 0,8 prosent, mens den totale konsumprisindeksen (KPI) har gått opp 3,7 prosent i […]

SAS og Apollo signerer avtaler for sommeren

SAS og Apollo har signert avtaler om charterproduksjon sommeren 2022, til en verdi av drøyt 1 milliard svenske kroner. Flyvningene har avgang fra cirka 20 steder i Sverige, Norge og Danmark til cirka 30 destinasjoner rundt Middelhavet i Hellas, Kroatia, Kypros, Albania og Tyrkia. Innenfor rammen av sitt treårige samarbeid har SAS og Apollo signert […]