Pandemieffekten er over for TINE: – En tøffere hverdag i møte

Onsdag la TINE frem tallene for årets første tertial som er preget av en markant nedgang i dagligvarehandelen og økte kostnader – delvis kompensert av økt aktivitet i storhusholdning. Driftsresultatet for de fire første månedene endte på 354 millioner kroner, 164 millioner svakere enn fjoråret. Varslet nedgang Effekten av at samfunnet har blitt gjenåpnet etter pandemien fører […]