Slik finner du fartsgrensene til sjøs i sommer

Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser til sjøs. Det har skapt forvirring noen steder – her er tips fra Kystverket for å finne riktig fartsgrense. Fra i år gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy. – Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk […]

Norske forbrukere vil ha norsk mat

Fra 2019 frem til i dag har andelen nordmenn som velger norsk mat i butikkene økt med fem prosent. Dette viser den nye Spisefaktaundersøkelsen fra Ipsos. Tallene snakker for seg selv; folk vil ha norsk mat. Regjeringen har en klar ambisjon om å øke selvforsyningsgraden. Det er derfor svært oppløftende at norske forbrukere så tydelig […]

Går fra Tjøme til Oslo for å utforske strandsonen

En gruppe fra DNT ung skal gå og padle fra Verdens ende, via Horten og Moss til Oslo for å undersøke allmenhetens tilgang og vise fram friluftsliv langs kysten. Strandsonen er viktig for friluftsliv, rekreasjon og naturmangfold langs kysten. Et nasjonalt forbud begrenser bygging i et 100-meters belte langs strandsonen, men i mange deler av […]

Marine næringsparker kan motvirke klima- og naturkrisen

Ny rapport viser at marine næringsparker kan bidra til mindre konflikt i havområdene, økt verdiskapning samt motvirke klima- og naturkrisen. Mandag 30. mai overleverer Senter for hav og Arktis rapport om marine næringsparker til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Rapporten legger fram en rekke anbefalinger til hvordan marine næringsparker kan gjennomføres via utvikling av lovverk og reguleringer, […]