Har vunnet flere kontrakter for undervannsfartøy

Kongsberg Maritime og divisjonen Sensors and Robotics om inngåtte kontrakter verdt over 450 millioner kroner for de autonome undervannsfarkoster (AUV), HUGIN, i andre kvartal 2022. Dette inngår i den sterke ordreinngangen som Kongsberg Gruppen rapportert ved fremleggelse av selskapsresultatet i dag. Kontraktene er med både nye og eksisterende kunder. Bruken av autonome fartøy er en […]

Jentene strømmer til ungdomsfiskeordningen

På landsbasis er det bare rundt tre prosent kvinnelige fiskere. I sommerens ungdomsfiske er kjønnsbalansen en helt annen. Så langt har 163 jenter meldt seg på. gså denne våren inviterte Nærings- og fiskeridepartementet ungdommer mellom 12 og 25 år til å registrere seg hos Fiskeridirektoratet og drive fiske i sommerferien. Så langt har 466 meldt […]

Seks av ti har tatt grep om personvernet sitt på nett

En fersk undersøkelse viser at hele 60 prosent av nordmenn er flinke til å ta grep for å sikre personvernet sitt på nett. Samtidig opplyser nærmere halvparten at de er usikre på hvordan man tar kontrollen over sine persondata. Nylig har Google gjennomført en personvernundersøkelse i den norske befolkningen. Funnene viser at ni av ti […]

Norwegian og Widerøe inngår avtale om tettere samarbeid

Norwegian og Widerøe har  nå inngått en intensjonsavtale som innebærer at de to norske flyselskapene vil samarbeide mye tettere på en rekke områder fremover.  Det innebærer blant annet billettsamarbeid på hele rutenettet og at passasjerene kan få mulighet til å reise sømløst med begge selskapene, såkalt interlining.  Bakgrunnen for avtalen er et ønske om å […]

Disse trendene er positivt nytt for pollinerende insekter

Forskningsrapporter viser stadig til en global tilbakegang i pollinerende insekter. Da kan årets hagetrender blant nordmenn være gode nyheter for de truede pollinatorene. Norge står 30 prosent av villbiene og 20 prosent av sommerfuglene i fare for å bli utryddet, ifølge Artsdatabankens siste rødliste. Det er illevarslende, da pollinatorene har en enorm betydning for naturen og […]