Synlige pensjonister på Nøtterøy

Torsdag var det medlemsmøte i Nøtterøy pensjonistforening, og rundt 70 medlemmer møtte opp. Magne Tuxen ønsket velkommen. Han snakket om at vi må bli mer synlig i samfunnet. Når vi blir synlig detter resten av visjonen «sterk og tydelig» på plass, sa han. Tekst: Berit Hermes-Jacobsen Byavisa presenterte, ved Bente Wemundstad, samarbeidsform og felles intensjon. […]

Statsbudsjettet: Aukar tempoet i grøne industriinvesteringar

For første gang på ti år får Siva større musklar til å investere i grøne industrieigendomar. Regjeringa gjer i statsbudsjettet for 2023 framlegg om å løyve 100 millionar kroner til å styrke Siva sin eigedomsverksemd med ny investeringskapital. Siva skal ha ei sentral rolle i det grøne industriløftet frå regjeringa. Dei er eit viktig verktøy […]

Statsbudsjettet: Holder ikke til full momskompensasjon

Regjeringen sier de vil ha full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og setter av 2,025 milliarder i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det mener Frivillighet Norge er for lite penger. – Dette holder ikke til full momskompensasjon. Skal regjeringen holde løftene sine må det komme mer penger på bordet, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian […]

Statsbudsjettet: Vedum fortsetter å fylle svenske frakkefor

Regjeringen fyller svenske frakkefor med penger og fortsetter å sende nordmenn over grensen for å handle varer de kunne kjøpt i Norge. På tross av lovnader i Hurdalsplattformen om å redusere grensehandelen og styrke konkurransekraften til norsk næringsliv, foreslår regjeringen likevel å øke alkoholavgiftene fra 1. januar 2023. Pandemien førte til mer handel i Norge, […]

Statsbudsjettet: – En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv

-En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv, sier Trond Markussen, president i NITO om regjeringens foreslåtte kutt i studieplasser og bransjeprogram. NITO oppfordret før årets statsbudsjett blant annet opprettelse av minst 1.500 nye studieplasser årlig innen IKT og en økning i antall studieplasser innen teknologiske fag. I regjeringens budsjettforslag har regjeringen heller valgt å varsle kutt […]

Statsbudsjettet: – Håpløst med rekkeviddeavgift på elbiler

Forslaget til statsbudsjett gjør familieelbilene dyrere. – Vektavgiften er en rekkeviddeavgift fordi batterier veier. Samtidig kommer moms. Regjeringen kortslutter elbilsatsingen, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. I sum er dette en dobbel avgiftsøkning på elbiler fra nyttår. Rekkevidde blir straffet med vektavgiften og elbilene får moms på summen over 500 000 kroner. – Det er […]

Statsbudsjettet: Aftensang for næringslivet

Regjeringen vil ta inn 55 milliarder kroner i økte skatteavgifter fra næringslivet. Det vil gjøre det svært krevende for bedriftene fremover. -Dette budsjettet er en aftensang for næringslivet, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke. Med dette setter regjeringen en stopper for bedriftenes evne til å møte en hard vinter. Det næringslivet trenger nå […]

Statsbudsjettet: Dyrevelferden svekkes i statsbudsjettet

Dyrevernalliansen og Mattilsynet nedprioriteres i statsbudsjettet for 2023. – Regjeringen synes tydeligvis det er greit at dyr sulter i hjel på båsen så lenge Bygdeungdomslaget har midler til låvefest, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Statsstøtten til Dyrevernalliansen kuttes med 60.000 kroner. Dette skjer samtidig med at støtten til Noah fjernes og regjeringens lovede satsing […]

Statsbudsjettet: Skremmende at arbeid mot atomvåpen ikke prioriteres nå

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin er svært kritisk til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 ikke bare bryter løftet fra regjeringserklæringen om å øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, men til og med kutter i budsjettet for slikt arbeid og stanser all støtte til organisasjoner som arbeider mot atomvåpen. -Det er skremmende, […]

Statsbudsjettet: – Et budsjett som spenner ben på småbedriftene

Regjeringens forslag til statsbudsjett reflekterer ikke den kritiske situasjonen mange små og mellomstore bedrifter står i. – Og verre skal det bli, sier SMB Norge-sjef Jørund Rytman. Torsdag 6. oktober la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett. I forkant har en rekke lekkasjer tegnet et dystert bilde for landets småbedrifter. – […]

Statsbudsjettet: Høyere bompenger, lavere veibudsjetter

-Dette er et grått statsbudsjett for bilistene. Nye avgifter, bompengerekord og kutt i veimidlene gjør dette til et budsjett som det er lite å juble for, sier NAF-sjef Stig Skjøstad. I tillegg til å utsette en rekke riksveiprosjekter unngår regjeringen å levere på egne løfter om rassikringsmidler og fylkesveiløft. På toppen av alt varsles det […]

Statsbudsjettet: Elevorganisasjonen jubler

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke utstyrsstipendet med 50 millioner kroner. Leder i Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby, jubler over nyheten og sier det er et bra steg vekk fra en skole hvor elevers økonomi begrenser utdanningsvalg, men han forventer at dette er starten på en fullfinansiering. -Vi er kjempefornøyd med at regjeringen velger å satse […]

Statsbudsjettet: Jubler over regjeringens tiltak mot deltidsarbeid

Forbundsleder Christopher Beckham jubler over økning av fagforeningsfradraget og regjeringens tiltak mot deltidsarbeid. Dette vil fremme likestilling, sier han. Torsdag morgen la Støre-regjeringen frem statsbudsjett for 2023. Fagforeningslederen er glad for anerkjennelsen av det organiserte arbeidslivets rolle. I budsjettet kommer prosjektmidler til å følge opp regjeringens heltidsnorm. Midlene skal kunne benyttes til gjennomføring av forsøksprosjekter. […]

Statsbudsjettet: – Uten strakstiltak får statsbudsjettet store konsekvenser

Sosialarbeidere frykter de sosiale konsekvensene av statsbudsjettet. – Vi risikerer et større, farligere utenforskap. På forhånd varslet regjeringen et «stramt, men rettferdig» statsbudsjett. Selv om FO ser en tydelig sosial profil i budsjettet, er de bekymret for dem som får det vanskeligst i harde tider. – Vi er enige i at de med sterkest rygg skal […]

Statsbudsjettet: Blir svært tøft for kommunesektoren

-Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes og fylkeskommunenes muligheter til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. – Den ekstraordinære situasjonen med betydelig prisvekst og renteøkning gir stor uro for kommuner og fylkeskommuner som skal i gang med sitt budsjettarbeid, sier hun. […]

Statsbudsjettet: Stramt budsjett for riksveiene

Med unntak av to OPS-prosjekter betyr regjeringens forslag til statsbudsjett bråstopp for nye store veiprosjekt for Statens vegvesen i 2023. I forslaget reduseres Vegvesenets investeringer med 2,6 milliarder. Dette er et meget stramt budsjett. Vi har hatt en flat bevilgning de siste tre årene, samtidig som prisveksten er høy innenfor drift, vedlikehold og utbygging. Når […]

Antisupermamma har fått tenåringer

Mammaen som ikke passet inn i de perfekte babybloggene tok til tastaturet og ga mødre i hele Norge litt mindre skyldfølelse og litt mer selvtillit. Kristine Storli Henningsen, forfatter og journalist – bare for å nevne noe – er bosatt i Drammen med mannen Sven Inge og tre tenåringsgutter. I 2012 startet hun bloggen «Antisupermamma» […]

Vi snørrer og hoster mer enn på lenge

Nordmenn snørrer, hoster og harker mer enn på mange år. Midler til behandling og lindring av forkjølelse er tilbake på 2019-nivå, og vel så det. Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmloggs legemiddelstatistikk. – Når vi ser på summen av alle hostedempende legemidler, midler mot tett eller rennende nese og midler mot halsplager, ser […]

Lav kraftproduksjon og økt magasinfylling i sør

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 39): For femte uke på rad ble det importert mer kraft enn vi eksporterte i det sørlige Norge. Vannkraftproduksjonen er også historisk lav. Dette bidrar til å opprettholde magasinfyllingen. – Selv om det har vært en tørr høst har ikke magasinfyllingen gått ned. Årsaken til det er lav produksjon og […]

Derfor bør du spise løk hver dag

Løk er noe av det sunneste du kan spise, den er svært anvendelig og løfter smaken. I tillegg er løk rimelig og metter godt, noe som kommer godt med nå som både faste utgifter og matvarepriser er blitt høyere, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt. Nordmenn spiser i snitt 5,7 […]