Høyest arbeidsledighet i landet

Vestfold og Telemark er det fylket i landet med høyest andel arbeidsledige. I oktober var 2,1 prosent, eller 4.300 personer registrert som helt arbeidsledige her. – Arbeidsledigheten er allikevel historisk lav, og noen bransjer sliter med å skaffe nok arbeidskraft. Utover høsten og vinteren forventes det et litt tøffere arbeidsmarked som et resultat av et […]