Finn Hjertefred på Verdens Ende

Hjertefred arrangeres for andre gang i Vestfold, på magiske Verdens Ende. Det skjer på allehelgensdag, som er førstkommende søndag. Vi gleder oss over at dette har blitt et årlig arrangement for alle som kjenner at det kan være godt å komme sammen, for å hedre de vi har mistet og hylle de kjære vi har […]

Vestfoldbanen stengt mellom Skien og Tønsberg 30. nov. – 11. des. 2022

Fra onsdag 30. nov. kl. 02 til søndag 11. des. kl. 02 jobber Bane NOR på strekningen Tønsberg-Skien. I denne perioden skal Bane NOR bygge opp igjen sikringsanlegget rundt Sandefjord stasjon. Samtidig er også togene på Bratsbergbanen mellom Skien og Porsgrunn er innstilt, og erstattet av alternativ transport. Vy erstatter de fleste togene på strekningen […]

Flyr med 667.000 gjester om bord

Tredje kvartal var preget av generelt sterk etterspørsel og en 40 prosent økning i antall gjester fra forrige kvartal til 667 000. Selskapets merkekjennskap øker gradvis, og kostnadseffektiviteten er fortsatt bransjeledende. Etterspørselen etter innenlandsflyvninger i Norge gikk imidlertid ned fra midten av august. -Vi er veldig fornøyde med responsen i markedet og at stadig flere […]

Derfor er diesel dyrere enn bensin nå

Vanligvis er bensin dyrere enn diesel. Nå er det omvendt. Mange steder er dieselen 2-3 kroner dyrere per liter enn bensin. Det treffer distriktene hardest. -Det er lett å glemme, men mer enn fire av ti personbiler på norske veier er fortsatt dieselbiler. Det er særlig i distriktene at dieselbil-andelen er høy. Det sier Thor […]