Næringsministeren vil skrote brukthandellova

Det hastar å omstille samfunnet i ei meir berekraftig retning. Næringsminister Jan Christian Vestre meiner auka gjenbruk er eit viktig bidrag. No startar arbeidet med å fjerne eit unødvendig hinder på vegen, nemleg brukthandellova. -Vi skal inn i sirkulæralderen, ikkje tilbake til steinalderen. Derfor vil eg skrote brukthandellova, og presentere eit oppdatert regelverk i løpet […]

Strømforbruket gikk kraftig ned i høst

Strømforbruket gikk betydelig ned i september og oktober sammenlignet med 2021, viser nye analyser fra NVE. Husholdningene i sørlige Norge har redusert strømforbruket med hele 17 prosent i september og 14 prosent i oktober sammenlignet med i fjor. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner. Kraftforbruket for hele landet så langt i år er redusert med 6,1 […]

Juristforbundet inngår tariffavtale med Finans Norge

Juristforbundet og Finans Norge har nå inngått den første hovedavtalen/overenskomsten for sine medlemmer i virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen. – Dette sikrer våre tillitsvalgte en plass rundt bordet i omstillings- og endringsprosesser og i forkant av lønnsforhandlinger, fastslår forhandlingssjef Kjersti Hatlestad i Juristforbundet. Juristforbundet har i dag allerede over 400 medlemmer i virksomheter tilknyttet Finans Norge, og […]

Veidekke: Bygger flere boliger på Jarlsø i Tønsberg

Veidekke har inngått nok en av avtale med Jarlsø Eiendom, denne gang om å bygge 33 leiligheter med parkeringskjeller i prosjektet Jarlsø Fjordpark i Tønsberg kommune. Kontrakten er en totalentreprise verdt 112 millioner kroner ekskl. mva. – Vi takker så mye for oppdraget og fornyet tillit fra Jarlsø Eiendom. Fjordparken, som ligger sentralt på øya, […]

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – oktober 2022

For første gang siden oktober 2018 er soningskøen på under 100 dommer. Ved inngangen til november var belegget i fengsel på 84,5 prosent med totalt 3026 innsatte. – Av de 3026 innsatte satt 627 (21 prosent) i varetekt – 786 (26 prosent) var utenlandske statsborgere – Kvinnelige innsatte: 178 (5,8 prosent) – Antall forvaringsdømte i […]