Regjeringen og SV sier nei til billigere brukthandel

Regjeringspartiene og SV stemte i dag ned Høyres forslag om å endre regelverket for brukthandel. I forslaget ba Høyre regjeringen om å endre brukthandelloven med mål om å gjøre det billigere å kjøpe og mer lønnsomt å selge brukte klær, leker og annet utstyr. Brukthandelloven skaper utfordringer for mange som driver med brukthandel. Loven krever […]

LO krever et skikkelig lønnsløft

Etter to år med reallønnsnedgang, mener LO at det er arbeidstakernes tur. I årets lønnsoppgjør må de få sin del av kaka. -LO vil sikre økt kjøpekraft og arbeidstakernes andel av verdiskapingen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Prisveksten målt ved konsumprisindeksen endte på 5,8 prosent for 2022, den høyeste siden 1988, noe som ga reallønnsnedgang […]

Få vet hvilken strømavtale de har

Enda færre vet at de har strømavtale der prisene endrer seg hver time, viser ny SIFO-studie. I overgangen til et lavutslippssamfunn som er mer bærekraftig er vi nødt til å bruke strøm smartere enn i dag. For å få til dette må forbrukerne med på laget, noe også den ferske rapporten fra Energikommisjonen påpeker. Hva […]

Vy har ambisiøse planer for togtrafikken på Østlandet

Vy har hele tiden argumentert for at en samlet togdrift på Østlandet er best for kundene og samfunnet. Det gir et mer helhetlig kundetilbud til en lavere pris for staten. For å vise dette har Vy utarbeidet et svært attraktivt rutetilbud på Østlandet som vil gi store fordeler. Det er dette forslaget som Jernbanedirektoratet nå […]

Unge uføre må klare seg med 300.000

Stadig flere unge blir uføre, men få av dem har forsikret inntekten sin. – Uten tillegg må de klare seg på mellom 296 000 og 324 000 kroner fra det offentlige. – Det er ikke mye for en ung person med hele livet foran seg. Du kommer ikke langt i boligmarkedet med det som langsiktig […]