Netthandler mest på Færder

Nøttlendinger og tjømlinger netthandler mer enn folk i Tønsberg. Fyresdal er den kommunen i Vestfold og Telemark hvor det per innbygger ble netthandlet klart mest fra i 2022. Deretter følger Vinje og Færder. Aller minst i fylket ble det netthandlet i Skien. Mens Oslo er det fylket det per innbygger ble netthandlet mest i 2022, […]

Historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter

Det er høy trivsel og motivasjon blant lærlinger og over 8 av 10 trives på arbeidsplassen. Nye tall viser i tillegg et historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter. Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall om gjennomføring av læretiden, lærlingundersøkelsen 2022 og nye fakta om fag- og yrkesopplæringa for 2022. Hovedfunn om gjennomføring av læretiden 86 prosent av lærlingene fikk fag- […]