Vy får tildelt togtilbudet på hele Østlandet

Etter forhandlinger med Flytoget og Vy, vil Jernbanedirektoratet inngå avtale med Vy om å kjøre persontog på hele Østlandet. – Dette er i sum den beste løsningen for både passasjerene og staten, sier jernbanedirektør Knut Sletta. I fjor vår fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å direktetildele persontogtrafikken på Østlandet. Jernbanedirektoratet har forhandlet med Vy […]

Uendret arbeidsledighet i Vestfold og Telemark, men fortsatt høyest i landet

I februar var 5.199 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Det er cirka hundre færre enn i januar og utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er fortsatt den høyeste andelen arbeidsledige i landet. – Selv om Vestfold og Telemark er det fylket med høyest andel arbeidsledige, er ledigheten historisk lav. Det har […]