8,8 millioner til mye besøkte naturområder

17 norske turmål får støtte fra tilskuddsordningen Nasjonale turiststier, for å ivareta kultur- og opplevelseskvaliteter, sikkerhet og natur. – Flere av stiene i Norge som har mange besøkende og stor attraksjonsverdi, har utfordringer med slitasje på stien, søppelhåndtering, sanitærforhold, sikkerhet eller behov for informasjonstiltak. I år går 8,8 millioner til å løse disse utfordringene, sier […]

Situasjonen er ute av kontroll

 Oppdrettsnæringens livsstilsykdommer er en alvorlig fare for villaks og sjøørret, advarer Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Fiskehelserapporten for 2022 viser nok en gang at det er store utfordringer med dyrevelferden i norsk oppdrettsnæring. NJFF er ikke overrasket. Disse utfordringene kommer i tillegg til at næringen ikke synes å få bukt med problemer som truer de […]

Hvem bør ligge med hvem, hvor og hvorfor?

Sannsynligvis har du oppbevart agurk feil hele livet. Agurken hører ikke hjemme i grønnsaksskuffen, men den kan heller ikke ligge tett på tomatene på kjøkkenbenken. Heller ikke eplet bør ligge ubeskyttet sammen med andre frukt og grønnsaker. –Det kan være mye penger å spare på å lære seg riktig oppbevaring av frukt og grønt slik at […]