Mange studenter betaler unødvendig mye for strømmen

Kun et fåtall av studentene som betaler utleier for strømmen vet hvilken avtale som ligger til grunn. Det er stor fare for at mange av disse betaler mer enn de må. 174 000 av landets studenter leier bolig, enten privat eller av profesjonell utleier. Av de 20 prosentene som betaler utleier direkte for strømmen, sier 79 […]

Nøkkelen til mer stabil behandling av kroniske betennelsessykdommer

Forskning fra REMEDY-senteret ved Diakonhjemmet sykehus gir håp om en mer forutsigbar hverdag for pasienter med kronisk betennelsessykdom. Over 50 000 nordmenn har en kronisk betennelsessykdom i ledd, tarm eller hud, som behandles med biologisk medisin, såkalte TNF-hemmere. Etter at denne behandlingen ble tilgjengelig på 1990-tallet, har mennesker med kroniske betennelsessykdommer fått et langt bedre liv. […]

Ny rapport: Kritisk lav bankkonkurranse i Norge

– Konkurransen er sterk i det norske bankmarkedet, hevdet Finans Norge da de nylig friskmeldte sin egen bransje. – Det ser vi nå at ikke stemmer, fastslår Huseiernes distriktsleder i Buskerud, Monica Tennebø. En fersk rapport fra Huseierne dokumenterer at bankmarkedet i praksis er lokalt, og med oppsiktsvekkende dårlig bankkonkurranse i store deler av landet. […]

Fant ikke havnespy i Oslofjorden

Den skadelige fremmedarten havnespy ser foreløpig ikke ut til å ha beveget seg fra Koster i Sverige til Oslofjorden, viser nye dykkeundersøkelser. – Frykten for å få havnespy inn i Oslofjorden er reell. Oslofjorden er sammen med Vestlandet det området i Norge med størst skipstrafikk fra utenlandske havner, i tillegg til mange fritidsbåter. Vi er […]