Musikk i skolen får støtte til Skolenes sangdag som er et årlig, gratis arrangement for alle skoler i hele landet. (Foto: Krafttak for sang)

492 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

30. juni, 2022

09:01

Ingen kommentar

Sparebankstiftelsen DNB tildeler nå 345,3 millioner kroner fordelt på 492 store og små prosjekter.

Felles for prosjektene som får støtte er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. Søknadsfristen var 1. april, og 45 prosent av søknadene er innvilget.

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Disse får støtte nå

Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge inntil 25 år innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Det er svært varierte tiltak som får støtte, fra kompetanseløft for ledere og trenere til kunstformidlingsprosjekter. Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, kommuner, musikkorps, kor, danseskoler, amatørteatre, turlag og grendelag.

De tildelte beløpene varierer fra 25.000 kroner til 22,2 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles til Windjammer-programmet ved Stiftelsen Christian Radich, som er et selvutviklingsprogram for ungdom som er i ferd med å falle fra eller har droppet ut av videregående skole, eller som av andre grunner står utenfor arbeidsliv og utdanningssystem.

– Vi er imponert over alle de gode initiativene som settes i gang av gode krefter i lokalmiljøene til glede for barn og unge. Nå ser vi frem til å følge alle prosjektene, og ønsker lykke til med gjennomføringen, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge inntil 25 år. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *