Her er det nye styret i Nøtterøy Pensjonistforening: F. v.: kasserer Olaug M. Beckmann, styreleder Magne Tuxen, styremedlem Olav Tofte Larsen, styremedlem Berit Hernes-Jacobsen og styremedlem Gunnar Svendsen.

75 år – fra behovsprøvd alderstrygd til velferdsteknologi

24. oktober, 2023

21:30

Ingen kommentar

Da er det igjen tid for et lite jubileum i Nøtterøy pensjonistforening. Det blir feiret 2. november 2023 i Teie kirke første torsdag i måneden som vanlig med kaffe og bløtkake.

Tekst: Berit Hernes-Jacobsen

Jan Davidsen kommer og er tilstede under hele møtet. Det blir musikk av Ole Kristian Pettersen fra Horten.  Ordfører Tom Mello kommer. Vi tilbyr gratis medlemskap i Pensjonistforbundet det kommende året, 2024. 1. februar 2024 er det årsmøte og valg av nytt styre, stiller du opp?

Behovsprøvd alderstrygd

Det er veldig bra at tidligere styremedlemmer har vært med og forfattet boken om Nøtterøy pensjonistforening med Nils-Henning Hontvedt som redaktør.  Den 26. november i 1948 møttes 12 mennesker på Tinghaugveien for «dannelse av forening av og for alderstrygdene på Nøtterøy». Den gangen var alderstrygden behovsprøvd og pensjonistene var født i siste halvdel av 1800 tallet. Han som tok initiativet hette Ivar Holand. Første medlemsmøte etter stiftelsen var i februar 1948, med andakt. Temaer den gang var alderstrygdede og deres vanskelige økonomiske forhold. 70 kr til to gamle og 25 kr i skatt, eksempelvis.  Historien forteller også om en lederstil, veldig dyktig, men egenrådig som bidro til endelig splittelse allerede i 1951. Nøtterøy dannet sammen med flere et nytt landsforbund og det opprinnelige forbundet forsvant etter noen år. Mye er forandret, men kampen for rettigheter må fortsette også i vårt århundre.

Må være mange

Pensjonistforbundet mistet forhandlingsrett til pensjoner i 2011 og jobber år etter år med å få sitte rundt forhandlingsbordet igjen. For at vi skal ha stor nok påvirkningskraft må vi være mange og derfor må pensjonister engasjere seg ved minst å bli medlem i 2024. Norge har passert en million pensjonister og på enkelte steder og byer vil pensjonistene utgjøre flere enn de unge, forteller statistikken. I dag er vårt forbund politisk nøytralt, men vi har mye kontakt med politikken som må påvirkes i riktig retning – for oss. Historien forteller at på tross av sviktende oppslutning blant pensjonistene, fikk vi folketrygd til alle på 1960-tallet. Foreningen drives godt gjennom ti år etter ti år samtidig som det alltid er behov for engasjerte pensjonister til styre og stell. Hvorfor ikke gi et par år av sin tid som kvikk pensjonist og bidra til at vi alle får en best mulig alderdom enten vi bor hjemme så lenge som mulig eller er kommet på sykehjemmet? Gi sentral ledelse muskler til å engasjere seg for deg, bli med og øk medlemstallet. Kun en fjerdedel av pensjonistene er organisert.

55 år = senior

Eldrerådet ble etablert på Nøtterøy i 1986. Vår forening har nettopp fått inn Gunnar Svendsen i eldrerådet. Merk dere navnet og ta opp med han saker som dere synes politikerne bør gjøre noe med nå som vi skal bo hjemme så lenge som mulig. Og ta opp kollektivtransporten som ikke tilbyr det innbyggerne behøver. Engasjer dere og gi eldrerådet vettuge oppgaver på vegne av dere. Eldrerådet har i all tid vært den viktigste plattformen for foreningens samfunnspåvirkning, står det i jubileumsboken i 2018. Vi bør egentlig se på hva foreningen har engasjert seg i og hvilke oppgaver som ikke er løst enda. Eldrerådet er til for alle over 55 år, da er man senior.

Nøtterøy pensjonistforening har alltid også vært et sosialt tilbud og det skal vi fortsette med. Men vi må engasjere oss i våre levekår. Budskapet må sendes gjennom en forening hvis vi ønsker å bli hørt. På nittitallet ble pensjonistene oppfordret til å bli slemme! Det ble et slagord. Bli slem var en oppfordring om å stille tydeligere politiske krav. Nå for tiden har vi visjonen tydelig sterk og synlig. Da foreningen gikk inn i et nytt århundre var de cirka 300 og etter 75 år er vi cirka 500. Ikke så mye å skryte av, siden vi er cirka 4.000 pensjonister på øya. Hva kommer det av?

Spennende utvikling

Nytt per i dag er kurs i «mat som medisin, golfspill i regi av foreningen, planer om bowlinggruppe og treningsgruppe. Nøtterøy pensjonistforening går inn for å aktivisere både kroppen og hodet. Nå sier politikerne at vi skal bo hjemme lenger og klare oss med mindre hjelp fra det offentlige. Vi må ta mer ansvar for egen velferd, sier de. Da gjelder det å holde kroppen i form både med bevegelse og hva vi spiser, til hverdags. 

For fem år siden ble den nye velferdsteknologien nevnt i jubileumsboken. Nå har vi begynt å snakke om hva som er teknologi tilbudet per 2023. Det er mye, men det er og en utfordring med digitalt utenforskap som det så vakkert heter. Nå kommer hjemmeoppfølging av fastlegen, roboter som jobber på sykehus og institusjoner, kunstige kjæledyr. KOMP er en maskin vi kommuniserer med familien gjennom.  Må nevne de berømte medisindispenserne som kan spare inn hele stillinger siden hjelpepleier ikke må kjøre rund i kommunen for å dele ut medisiner. Teknologien skal erstatte manglende personell i eldreomsorgen i årene som kommer. Det sies at pensjonistene nå vil være friskere og leve lenger – enn før. Det er bra, da får vi som har helse til det jobbe videre for felles goder i årene som kommer. Velkommen til å bli medlem og bidra til felles løsninger. 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *