800 flere arbeidsledige i Vestfold og Telemark i januar

3. februar, 2023

10:48

Ingen kommentar

I januar hadde Vestfold og Telemark høyest andel helt arbeidsledige i landet. Mens 2,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket var uten jobb, var gjennomsnittet i landet 1,9 prosent. 5.300 personer var registrert som helt arbeidsledige i januar. Det var 800 flere enn i desember i fjor.

Anders Anundsen

– Arbeidsledigheten hos oss fortsetter å være høyest i landet, og den stiger. Det er utfordrende for noen bransjer nå, og antall permitterte øker også, sier ny direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Høyest ledighet blant unge menn

Ledigheten for menn mellom 20 og 24 år er fortsatt høyest i landet med 5,5 prosent i januar.

– Det må satses ekstra på alle de unge arbeidsledige framover. Det er viktig at vi, sammen med andre aktører, jobber for å hjelpe flere av de yngste raskest mulig inn i utdanning og jobb som kan gi dem varig tilhørighet i arbeidslivet, sier Anundsen.

Økning av permitteringer

839 av arbeidssøkerne er permitterte. Dette er en økning fra 553 permitterte i desember 2022. Flest av de permitterte jobber innen bygg, anlegg og industri. Det har også vært en økning av permitteringer innen reiseliv og transport.

Flere arbeidssøkere

I desember 2022 registrerte 908 personer seg som arbeidssøkere. I januar var det 2 014 nye arbeidssøkere. De fleste oppga at de hadde mistet jobben eller var permittert.

Mange ledige stillinger

Selv om ledigheten stiger, er det mange jobbmuligheter. I januar var det 4.678 ledige stillinger i Vestfold og Telemark. Flest ledige stillinger var det i helse, pleie og omsorg.

– At det er behov for arbeidskraft i noen bransjer samtidig som det er høy ledighet i andre viser at de arbeidssøkende i for liten grad har den kompetansen arbeidslivet trenger. NAV inviterer derfor flere arbeidsgivere til å samarbeide med NAV og utdanningsinstitusjoner om å gi flere mulighet til å skaffe seg nødvendig kompetanse på arbeidsplassen, sier NAV-direktøren.

Ulikt i kommunene

Det er stor variasjon i ledigheten i kommunene. I Horten og Kragerø er det høyest ledighet, begge med 3 prosent. Lavest ledighet er det i Vest-Telemark med 0,5 prosent.

NØKKELTALL JANUAR 2023

VESTFOLD OG TELEMARK

 

·        Antall helt ledige: 5 308

·        Andel helt ledige: 2,5%

·        Antall delvis ledige: 2 145

·        Antall på arbeidsmarkedstiltak: 749

·        Ledige stillinger: 4 678

 

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *