86 000 husstander fikk utbetalt bostøtte i januar

Bostøttemottakerne fikk i gjennomsnitt utbetalt 2 841 kroner i bostøtte, og i tillegg en ekstrautbetaling på 1 500 kroner til dekning av høye strømutgifter.

Sammenliknet med desember 2021 økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar med nesten 15 000. Det tilsvarer en økning på om lag 21 prosent. Økningen kom i stor grad som et resultat av at Stortinget vedtok en midlertidig styrking av bostøtten i forbindelse med de høye strømprisene.

Flest får bostøtte i Viken, størst økning i Vestland fylke

Antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar var høyest i Viken fylke, som er landets mest folkerike. Der fikk i alt 18.548 husstander bostøtte. Deretter følger Oslo, landets nest størst fylke målt i innbyggertall, og byen med landets høyeste boutgifter. I hovedstaden fikk 16.219 husstander utbetalt bostøtte i januar.

Økningen i antall mottakere var størst i Vestland fylke, der antall mottakere som fikk utbetalt bostøtte økte fra 7.774 i desember til 9.777 i januar. Det tilsvarer en økning på 25,8 prosent. Lavest var økningen i Oslo, der antall mottakere økte med 15,6 prosent til 16.219.

Størst prosentvis økning i antall mottakere i mindre kommuner

I mange kommuner økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte betraktelig fra desember til januar. Generelt er den prosentvise økningen i antall mottakere størst i mindre kommuner med relativt få bostøttemottakere. I en liten kommune som Røros, økte for eksempel antall mottakere med 69 prosent, til 49 husstander. I Frøya kommune økte antall mottakere med 59 prosent, til 35 husstander.
Av noe større kommuner som skiller seg ut med høyere vekst i antall bostøttemottakere enn gjennomsnittet, er Øygarden og Bjørnafjorden i Vestland fylke, som begge hadde en vekst i antall mottakere på 33 prosent. Blant storbyene hadde Bergen størst vekst i antall mottakere, med 26 prosent.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.