86 000 husstander fikk utbetalt bostøtte i januar

23. januar, 2022

20:55

Ingen kommentar

Bostøttemottakerne fikk i gjennomsnitt utbetalt 2 841 kroner i bostøtte, og i tillegg en ekstrautbetaling på 1 500 kroner til dekning av høye strømutgifter.

Sammenliknet med desember 2021 økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar med nesten 15 000. Det tilsvarer en økning på om lag 21 prosent. Økningen kom i stor grad som et resultat av at Stortinget vedtok en midlertidig styrking av bostøtten i forbindelse med de høye strømprisene.

Flest får bostøtte i Viken, størst økning i Vestland fylke

Antall husstander som fikk utbetalt bostøtte i januar var høyest i Viken fylke, som er landets mest folkerike. Der fikk i alt 18.548 husstander bostøtte. Deretter følger Oslo, landets nest størst fylke målt i innbyggertall, og byen med landets høyeste boutgifter. I hovedstaden fikk 16.219 husstander utbetalt bostøtte i januar.

Økningen i antall mottakere var størst i Vestland fylke, der antall mottakere som fikk utbetalt bostøtte økte fra 7.774 i desember til 9.777 i januar. Det tilsvarer en økning på 25,8 prosent. Lavest var økningen i Oslo, der antall mottakere økte med 15,6 prosent til 16.219.

Størst prosentvis økning i antall mottakere i mindre kommuner

I mange kommuner økte antall husstander som fikk utbetalt bostøtte betraktelig fra desember til januar. Generelt er den prosentvise økningen i antall mottakere størst i mindre kommuner med relativt få bostøttemottakere. I en liten kommune som Røros, økte for eksempel antall mottakere med 69 prosent, til 49 husstander. I Frøya kommune økte antall mottakere med 59 prosent, til 35 husstander.
Av noe større kommuner som skiller seg ut med høyere vekst i antall bostøttemottakere enn gjennomsnittet, er Øygarden og Bjørnafjorden i Vestland fylke, som begge hadde en vekst i antall mottakere på 33 prosent. Blant storbyene hadde Bergen størst vekst i antall mottakere, med 26 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *