8,8 millioner til mye besøkte naturområder

10. mars, 2023

12:48

Ingen kommentar

17 norske turmål får støtte fra tilskuddsordningen Nasjonale turiststier, for å ivareta kultur- og opplevelseskvaliteter, sikkerhet og natur.

– Flere av stiene i Norge som har mange besøkende og stor attraksjonsverdi, har utfordringer med slitasje på stien, søppelhåndtering, sanitærforhold, sikkerhet eller behov for informasjonstiltak. I år går 8,8 millioner til å løse disse utfordringene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Formålet med tilskuddsordningen Nasjonale turiststier er å ivareta den gode naturopplevelsen, allemannsretten, natur- og kulturkvalitetene og sikkerheten ved noen av våre mest besøkte naturområder.

– Det at så mange vil ut i naturen, stiller ekstra krav til tilrettelegging og informasjon på de mest populære stiene. Vi må redusere slitasje og forsøpling, og bidra til økt sikkerhet. Med ordningen Nasjonale turiststier sørger vi for at mange kan besøke norsk natur uten at det går ut over naturen eller sikkerheten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Gir støtte til 17 turmål

Disse prosjektene får støtte i 2023:

Troms og Finnmark:

 • Segla, Senja: kr. 750.000
 • Hesten, Senja: kr. 180.000
 • Knivskjellodden, Nordkapp: kr. 290.000

Nordland:

 • Djeveltrappa, Vågan: kr. 1.000.000
 • Svartisleden, Meløy: kr. 361.000
 • Festvågtind, Vågan: kr. 150.000
 • Reinebringen, Moskenes: kr. 360.000
 • Sanna, Træna: kr. 195.000

Møre og Romsdal:

 • Fosseråsa, Stranda: kr. 860.000
 • Romsdalseggen, Rauma: kr. 350.000

Innlandet:

 • Besseggen, Vågå: kr. 60.000
 • Viewpoint Snøhetta, Dovre: kr. 60.000

Vestland:

 • Nigardsbreen, Luster: kr. 164.000
 • Trolltunga, Ullensvang: kr. 1.800.000

Rogaland:

 • Kjerag, Sandnes: kr. 105.000
 • Preikestolen, Strand: kr. 1.125.000

Vestfold og Telemark:

 • Gaustatoppen, Tinn og Hjartdal: kr. 1. 000.000

De autoriserte nasjonale turiststiene er uthevet.

– I behandling av søknadene har vi lagt vekt på at tiltakene skal bidra til å ta vare på den gode naturopplevelsen, sikkerhet og natur- og kulturminner på turmål med sterk attraksjonskraft og svært høye besøkstall. Enkelte prosjekter har fått midler for å kunne sluttføre arbeid som er påbegynt tidligere, sier Hambro.

Det er sentralt i ordningen at det ikke skal legges til rette for mer utbygging eller tilrettelegging enn det som er nødvendig for å ivareta de ulike kvalitetene til naturområdet.

Viktig med god besøksforvaltning

Det kreves langsiktig planlegging og god lokal forankring for å håndtere mange besøkende uten at natur- og opplevelseskvalitetene forringes.

For å sikre samarbeid og gode løsninger, kan aktører søke om tilskudd til arbeid med besøksforvaltning gjennom tilskuddsordningen Nasjonale turiststier. Dette er aktører som destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd.

– Det er positivt at stadig flere søker om støtte til arbeid med besøksforvalting, slik at vi sikrer langsiktige og helhetlige vurderinger som grunnlag for tiltakene. Med ordningen Nasjonale turiststier blir stadig flere stier godt rustet til å ta imot svært mange besøkende, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Se veileder: Besøksforvaltning i mye besøkte naturområder.

Stiskulen gir råd om hvordan du skal ta vare på den stien du har, eller hvordan planlegge og gjennomføre et stiprosjekt. Her finner du ulike tilretteleggingsmetoder tilpasset terreng og antall brukere:

https://www.miljodirektoratet.no/stiskulen

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *