9.000 oppdrag utført

23. januar, 2022

20:55

Ingen kommentar

2021 ble et historisk år for Redningsselskapet. I sitt 130. år i kystfolkets tjeneste utførte selskapets mannskaper tett oppunder 9.000 oppdrag.

Totalt utførte Redningsselskapets mer enn 90 redningsskøyter og -fartøyer nærmere 9.000 oppdrag i 2021, noe som gir økning på 14 prosent i antall oppdrag sett i forhold til 2019, og en økning på 5 prosent sett i forhold til fjoråret. 60 prosent av fjorårets oppdrag ble utført i perioden fra mai til august. Juli var den desidert travleste måneden for Redningsselskapet, med et snitt på 59 utførte oppdrag om dagen.

— I vårt 130. år står Redningsselskapet sterkere enn noen gang. At vi nærmer oss 9.000 oppdrag for første gang avspeiler også en økt trafikkvekst i det som var en historisk båtsommer, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet.

31 liv reddet
I 2021 reddet Redningsselskapets mannskaper 31 liv og berget 83 fartøy. Over 17.000 personer og nærmere 6.000 fartøy mottok hjelp og assistanse. Dette er tall som er på nivå med de to foregående årene, med en liten økning i antall assisterte fartøy på 4,5 prosent.

— Våre faste og frivillige mannskaper har løst det samfunnsoppdraget vi har ansvaret for, på en forbilledlig måte, og løst de utfordringene som følger av en markant økning i antall båter langs kysten og på våre største innsjøer, sier Bang-Hansen.

Økning i antall fremdriftshavarier
Fremdriftshavari er den klart største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen. I 2021 rykket Redningsselskapets redningsfartøy ut over 3.500 ganger til båter som trengte assistanse som følge av fremdriftshavari. Dette antallet er tilnærmet identisk med fjoråret.

Ser vi 2021-tallene opp mot tallene for 2019 har vi i løpet av de to siste årene hatt en økning i antall fremdriftshavarier på 15 prosent.

Nedgang i antall brannrelaterte oppdrag
De siste årene har vi sett en jevn stigning i antall grunnstøtinger. Fra 2019 til 2020 var denne økningen på hele 17 prosent. Når det gjelder grunnstøtinger i 2021 så er antallet på 2020-nivå. I fjor rykket redningsskøytene ut 449 ganger i forbindelse med at båter gikk på grunn. Tilsvarende tall for 2020 var 444.

De siste årene har vi opplevd en kraftig økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. Årsaken til denne økningen er sammensatt. I 2021 deltok Redningsselskapet på 449 brannrelaterte oppdrag, noe som tilsier en økning på hele 40 prosent sett i forhold til 2019. Sett i forhold til fjoråret er årets tall gledelig lesning, med en nedgang på 11 prosent.

Størst økning i Finnmark og Rogaland
I 2021 styrket Redningsselskapet beredskapen Troms og Finnmark med én ny redningsskøyte i Vardø. Vårt nordligste fylke er også det fylket som opplever den største prosentuelle økningen i antall utførte oppdrag i 2021, med en økning på 24 %. Nærmest følger Rogaland med en økning på 10 prosent sett i forhold til i fjor.

Stor trafikk i sør-øst
Tilnærmet 50 prosent av oppdragene i 2021 ble utført av Redningsselskapets fartøyer stasjonert fra svenskegrensen til Mandal. Norges travleste redningsskøyte i 2021 finner vi i Skørhaden på Valer i Viken fylke, der RS 172 «Ragnar Stoud Platou» i fjor utførte 523 oppdrag.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *