Forsker Per Erik Solem ved OsloMet. (Foto: OsloMet)

Aldersdiskriminering er den mest utbredte diskrimineringen

31. mai, 2022

13:16

Ingen kommentar

Yrkesaktive over 60 år opplever å ikke få være med når virksomheten skal innføre ny teknologi og arbeidsformer. -Eldre arbeidstakere skal være i jobb i ti-femten år til. Det er svært viktig at virksomheten tar dem med på endringene, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Anders (59) har søkt over 50 jobber som han er godt kvalifisert for, men har ennå ikke blitt innkalt til ett jobbintervju. Kan det ha med alderen hans å gjøre?

-Han kan være utsatt for alderisme, fordi mange i 50-årene opplever det samme, sier forsker Per Erik Solem ved OsloMet. Solem har skrevet en ny rapport om aldersdiskriminering på norske arbeidsplasser. Solem har på oppdrag for Senter for seniorpolitikk laget en ny rapport om hvordan ståa er med aldersdiskriminering i norsk arbeidsliv.

Internasjonal forskning viser at aldersdiskriminering er mer utbredt enn både kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering.

Av yrkesaktive over 50 år svarer hver femte (21 prosent) at de har opplevd at det foregår diskriminering i arbeidslivet på grunn av alder. Blant yrkesaktive over 60 har nesten en av ti opplevd aldersdiskriminering direkte på seg selv. Det siste tiåret ser vi en økning i andel av 60-åringer som selv har opplevd å bli diskriminert på grunn av alder i arbeidslivet.

Når forskerne spør mer spesifikt, svarer flere arbeidstakere at de har opplevd at aldersdiskriminering foregår. Over halvparten (54 prosent) svarer at yngre blir foretrukket når virksomheten skal innføre ny teknologi eller nye arbeidsmåter. 30 prosent sier at virksomhetene forbigår eldre ved forfremmelser og intern rekruttering.

Når det gjelder seg selv svarer fem prosent av respondentene i femtiårene og åtte prosent av de yrkesaktive i sekstiårene at de selv har opplevd å bli diskriminert på jobb de siste to årene. Kvinner i femtiårene opplever diskriminering dobbelt så ofte som menn. Etter 60 blir kjønnsforskjellene mindre.

-Ledere sløser når de behandler folk dårligere fordi de er eldre, istedenfor å se på deres kompetanse, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Senter for seniorpolitikk er et kunnskapssenter eid av 30 organisasjoner i arbeidslivet.  Senteret jobber for at flest mulig skal kunne og ville jobbe lengst mulig.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *