Alkohol – sosialt lim med høy pris på norske arbeidsplasser?

10. juli, 2023

10:54

Ingen kommentar

Årets sommerfest med jobben er historie og ble for de fleste en hyggelig avslutning med kolleger før ferien ble et faktum. Nå skal vi koble av, tilbringe tid med nære relasjoner og lade batteriene til innsats i høst. Da passer det dårlig at smaken av drinkene fra sommerfesten fortsatt kjennes i munnen og enkelte hendelser kjøres på repeat i minnet.

Fag- og kommunikasjonsleder Camilla Lynne Bakkeng i Akan.

Dialogverktøyet «Drikkeprat» fra Akan kompetansesenter kan brukes som utgangspunkt for samtaler og refleksjoner, og er beregnet på å kartlegge virksomheters eller enkeltgruppers alkoholkultur. Dataene hentet ut i perioden 2018-2022 er nå utgitt i rapporten «Sosial lim med høy pris – drikkekultur på norske arbeidsplasser».

Et av flere interessante funn i rapporten er at ubehagelige opplevelser knyttet til alkohol i jobbrelaterte situasjoner, som sommerfesten, påvirker privatlivet.

Åtte prosent av de som har benyttet verktøyet har svart at det påvirker familielivet og fritiden negativt, hele 54 prosent besvarer at det påvirker noe.

Selv om det er vanskelig å konkludere for en gruppe eller en virksomhet, er det alvorlig nok når alkoholbruk i arbeidstiden påvirker fritid og nære relasjoner. Når 10 prosent også svarer at de opplever drikkepress og at det er vanskelig å takke nei til alkohol på jobbfesten, er dette er et varsku!

Ledere må tørre å snakke om tematikken i egen organisasjon, som igjen vil bidra til å sikre den viktige work/life-balance for de ansatte.

Hvordan står det til med alkoholkulturen på norske arbeidsplasser?

Over halvparten (51 prosent) av de som har benyttet Drikkeprat har svart at alkoholbruk på jobbfesten bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Vi senker skuldrene, blir kreative og bygger relasjoner på tvers, som bidrar til å styrke miljøet. Alkoholbruk på arbeidsplassen kan være inkluderende, men vi må minne oss selv på at det også ekskluderer, da vi vet at hele 300.000 dropper jobbfesten, nettopp på grunn kollegers alkoholbruk, eller drikkepress.

I 2021 etablerte regjeringen et samarbeid med arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkoholbruk i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer.

Som et direkte resultat av dette rullet hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv, statens arbeidsgiverenhet, og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet i fjor høst ut kampanjen «Tanker fra jobbfesten» i digitale og sosiale medier. Kampanjen ble relansert i forkant av sommerfestsesongen. Målet er at man ved hjelp av humor og gjenkjennelse, skaper refleksjon rundt egen atferd på jobbfest, samt øker aksepten for ikke å drikke alkohol ved sosiale jobbarrangementer.

Være etterpåklok i forkant.

Et annet spørsmål deltakerne i Drikkeprat har besvart er: «kan du fortelle om eventuelle ubehagelige opplevelser til noen?»

Nesten halvparten (45 prosent) svarer nei eller at de ikke vet, på dette spørsmålet.

Spørsmålet minner om behovet for varslingssystemer, og selv om sommerfesten foregår utenom arbeidstiden, er fremdeles arbeidsgiver ansvarlig for hva om skjer der.

Vi mener norsk arbeidsliv ønsker og trenger å reflektere rundt spørsmålet om hvordan vi vil ha det på arbeidsplassen, når vi er kollegaer på fest og drikker alkohol sammen, uten å bli plassert i båsen merket «festbrems».

En alkoholpolicy er et nyttig verktøy som består av felles kjøreregler nedfelt i et eget dokument. Det skal si noe om hva som er greit og ikke greit når det gjelder alkoholbruk, både i arbeidstiden og i jobbrelaterte situasjoner på fritiden. Dersom denne gjøres kjent blant de ansatte, bidrar den til forutsigbarhet for både ledere og ansatte.

Å lede an og løfte denne tematikken er starten på god forebygging. Det handler rett og slett om å være etterpåklok, i forkant. Det er en liten investering, som styrker teamet og samholdet på arbeidsplassen. Det skaper et inkluderende og trygt arbeidsmiljø, som gir resultater på både kort og lang sikt.

Og ikke minst, man unngår tankespinn om sommerfesten i ferien!

Dialogverktøyet «Drikkeprat» 

Dialogverktøyet Drikkeprat tilbys av Akan kompetansesenter på www.akan.no. Det er knyttet både styrker og svakheter til dataene, som altså ikke er innsamlet for forskningsformål, men som vi likevel har konkludert med er interessante data. Rapporten bygger på de svarene som ble lagt inn fra  midten av februar 2018 til utgangen av september 2022. Antallet besvarelser varierer noe mellom de ulike temaene, fra 598 til 677. 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *