FOTO: Miljødirektoratet

Alt for mange ulovlige produkter selges på nett

11. mars, 2022

10:19

Ingen kommentar

BILDET: Smykker, leketøy, kjemiske produkter og biocider var blant forbrukervarene som ble kontrollert i denne europeiske tilsynsaksjonen. Foto: Miljødirektoratet

Tre av fire kontrollerte varer oppfyller ikke kravene i miljøregelverket, og er ulovlige å selge. Det viser en stor europeisk kontroll.

-Slike europeiske kontroller er viktige fordi landegrensene viskes bort på nett. Norske forbrukere handler også fra utenlandske nettsider og markedsplattformer som Wish, Ebay og Amazon. Det er derfor viktig å avdekke ulovligheter, brudd og avvik på tvers av landegrensene, sier seksjonsleder for varetilsyn, Mathieu Veulemans.

Nesten 6000 varer ble kontrollert i en stor europeisk aksjon som Norge deltok i, sammen med 28 andre land. Eksempler på varer er kjemiske produkter som bilpleieprodukter, biocidprodukter som desinfeksjonsmidler og rottegift i tillegg til forbrukervarer som leker og smykker.

Se faktaboks i bunn for mer informasjon om resultatene.

– Det skal likevel nevnes at vi har fokusert på varer og virksomheter hvor vi forventer å finne brudd, men vi finner alt for mange ulovlige varer, sier Veulemans.

Nedslående resultater

Resultatene er nedslående: 25 prosent av de kontrollerte forbrukerproduktene inneholdt ulovlige stoffer eller kjemikalier som ikke er lov å selge til privatpersoner. 95 prosent av de kjemiske produktene og 77 prosent av biocidene som ble kontrollert var i strid med miljøregelverket.

Kjemikaliene er strengt regulert fordi de er helse og -miljøskadelige. Målet er å begrense bruken av disse stoffene når varer designes og produseres, og at forbrukere ikke blir eksponert for slike stoffer når de bruker varene. I tillegg er det utfordrende å materialgjenvinne varer med ulovlige stoffer i en sirkulær økonomi.

– Nettbutikkene har et stort samfunnsansvar og kontrollene våre viser at mange har en lang vei å gå for å etterleve miljøkravene. Det lave kunnskapsnivået bidrar til fare for skade på helse- og miljø. Det gir også mindre muligheter for å få en velfungerende sirkulær økonomi, når produkter skal ombrukes eller materialgjenvinnes, sier Mathieu Veulemans.

Se opp for utenlandske nettbutikker

Vi finner flere brudd hos varer som kjøpes fra utenlandske nettbutikker utenfor EU/EØS-området, enn i norske og europeiske nettbutikker. Det er mange land som ikke har tilsvarende strengt regelverk som EU/EØS-landene.

– Når forbrukere kjøper varer fra butikker utenfor EU/EØS regnes man som “importør”. Vi ser eksempler på flere nettbutikker som ser ut eller framstår som norske, mens de i realiteten opererer fra land utenfor EU/EØS-området. Forbrukere blir selv ansvarlig for å sjekke om varene er lovlige før de bestilles. Mange er nok ikke klar over dette ansvaret, sier Veulemans.

Miljømyndighetene følger opp

Miljødirektoratet har fulgt opp avvikene i denne aksjonen sammen med europeiske miljømyndigheter. Nettbutikker som er registrert innenfor EU/EØS har fått pålegg om å fjerne ulovlige varer, og/eller endre informasjon i annonsen.

Utenomeuropeiske plattformer som har undertegnet sikkerhetsløftet med Europakommisjonen, har fjernet de ulovlige varene etter henvendelse fra miljømyndighetene. Miljømyndighetene har også gitt bøter i 5 prosent av sakene.

Nordmenn handler stadig mer på nett, og Miljødirektoratet har i takt med utviklingen intensivert kontrollen av netthandel.

– Kontrollene våre avdekker at nettbutikkene har en jobb å gjøre for å sikre at de driver i tråd med regelverket. Dersom virksomhetene gjør jobben sin kan forbrukere bli trygge på at varene de handler på nett er trygge, sier Veulemans.

Forbrukerinformasjon om kjemikalier og produkter.

Importere kjemikalier og produkter.

Faktaboks: Hva ble kontrollert og hva ble resultatet?

Produkter: en fjerdedel inneholdt ulovlige stoffer.

  • Smykker: funn av bly, kadmium og nikkel. Kadmium er kreftfremkallende, og nikkel er allergifremkallende.
  • Leketøy: funn av plastmyknere som er dokumentert helseskadelig, og forbudt i leketøy.

Kjemikalier: 95 prosent oppfylte ikke kravene i miljøregelverket.

  • Flere nettbutikker selger kjemiske produkter som inneholder stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller skadelige for reproduksjonen (såkalte CMR-stoffer) til forbrukere, selv om stoffene kun skal være tilgjengelig for profesjonelle aktører
  • Flere kjemikalier mangler opplysninger om helse- og miljøfare i nettbutikken. Dette hindrer forbrukerne i å få informasjon om kjemikalienes fareegenskaper

Biocider: 77 prosent oppfylte ikke kravene i miljøregelverket.

  • Biocidprodukter brukes for å bekjempe uønskede organismer. Flere produkter ble solgt til private, selv om de kun skal være tilgjengelige for profesjonelle aktører.
  • Myggmidler og repellenter: 80 prosent av produktene var ulovlige.
  • Desinfeksjonsmidler: 43 prosent av produktene var ulovlige.
  • Markedsføring og grønnvasking: 70 prosent brudd på informasjon om forsvarlig håndtering i nettannonsen og 17 prosent brudd knyttet til villedende markedsføring. Biocider skal ikke omtales som “ikke-giftig”, “ufarlig”, “naturlig” eller “miljøvennlig” fordi produktene er giftige, og derfor strengt regulert

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *