Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister

«Alt» om Tønsbergs natur i én database

15. august, 2021

16:51

Ingen kommentar

En ny database med absolutt all kunnskap om naturen i Tønsberg kommune er nå på plass. Formålet er å beskytte truet natur, og at vanlig natur ikke blir bygget ned.

Av Yngve Johnsen

Den nye portalen fra Artsdatabanken forteller status for en hel rekke områder i Tønsberg. Alt fra truede fuglearter og forurenset grunn, via tresorter, insekter og gyteområder, til kalkinnhold, kulturminner og rødlistede arter. For å nevne noe.

– Viktig for planlegging

Alt er nå tilgjengelig på ett sted. Flere av kartlagene viser informasjon som aldri tidligere har vært tilgjengelig. Så her er det mye «snop» for alle fra Tønsberg som er interessert i livsmiljø, dyr og ellers hva naturen har å by på.

– Det er viktig å beskytte truet natur, men det er minst like viktig å hindre at vanlig natur blir bygd ned bit for bit. Den nye portalen for Økologisk grunnkart gir oss et nytt og viktig verktøy for å beskytte naturen mot nedbygging, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Datagrunnlaget er relevant for Tønsberg og alle andre kommuner når det kommer til planlegging.

– Portalen samler og gjør tilgjengelig kunnskap om naturen som vi trenger når vi skal planlegge inngrep, veibygging, næringsvirksomhet eller vernetiltak. Det er en stor og viktig oppgave som nå er gjennomført, sier Rotevatn.

LIVSMILJØER: Dette utklippet fra Arsdatabanken viser livsmiljø i Tønsberg, og viser alt fra gamle trær og liggende død ved, til yngre treproduksjon og bekkekløfter. De sorte prikkene er observasjon av arter, også rødlistede og truede arter. Dette er bare noen av svært mange lag i databasen.  (Skjermdump)

Meget omfattende

I selve portalen kan du navigere, sortere og se ulike lag. Du finner stedfestet informasjon ved å klikke hvor som helst i kartet eller søke i fritekst.

Det er en omfattende database. Du finner hvor i kommunen fremmede planter som hagelupin er registrert, hvor den prioriterte billen elvesandjeger holder hus, og ulike treslag og jordbruksareal. Eller den truede taksvalen som blant annet er sett ved Åshaugveien.

Det er bare til å gå inn på  https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/#/ og begynne «skattejakten».

Felles innsyn

– Slike kartdata finnes i mange ulike systemer hos ulike fagmiljøer og sektormyndigheter. Noe av det viktigste med den nye portalen er at den skal være ett felles innsyn for alle temaene og de kartene som kan være en støtte for disse temaene, poengterer Rotevatn.

 Begynte for fem år siden

Satsingen på Økologisk grunnkart startet i 2015 med Stortingsmeldingen Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold. I etterkant av meldingen besluttet Stortinget å sette i gang arbeidet for å øke kunnskapen om forekomsten av arter, naturtyper og landskapstyper. Portalen ble lansert nå i begynnelsen av desember. Flere kartlag fra ulike faginstitusjoner og sektormyndigheter kommer i tiden fremover.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *