Ulovlig garnfiske er en alvorlig trussel mot laksebestanden. Her har Statens naturoppsyn dratt inn en betydelig mengde med ulovlig garn. Foto: Statens naturoppsyn

Alvorlig økning av ulovlig laksefiske

16. oktober, 2023

10:04

Ingen kommentar

Miljødirektoratet er bekymret for utviklingen av ulovlig laksefiske i deler av landet. Samtidig fører ny strategi til at flere tas på fersk gjerning.

i ser svært alvorlig på situasjonen i Vestland og deler av Nordland. Til tross for informasjon, økt oppsyn og flere som blir tatt, ser vi en økning i antall ulovligheter. Samtidig er vi positivt overrasket over at ulovlig garnbruk har gått dramatisk ned i Troms. Det viser at økt tilstedeværelse av Statens naturoppsyn hjelper, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

– Ulovlig garnfiske er en alvorlig trussel

Totalt har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt 215 ulovlige garn og andre redskaper, noe som er langt høyere enn fjorårets 138. SNO har i tillegg anmeldt 47 personer for brudd på laks- og innlandsfiskeloven i 2023 mot 30 i fjor.

– Ulovlig garnfiske er en alvorlig trussel mot laksebestanden, fordi garnfiske kan fange store mengder laks. Enkelte elver og vassdrag er stengt for fiske fordi laksebestanden her er svært sårbar. Hvis disse bestandene blir fisket ulovlig i sjø eller elv, kan i verste fall laksestammen i vassdraget bli utryddet, sier Kjørstad.

Miljødirektoratet reagerer med anmeldelser og overtredelsesgebyr på ulovlig fiske. Mens antall anmeldelser har gått opp i 2023, ble det kun gitt 12 overtredelsesgebyr mot fjorårets 24.

– Lovbruddene er mer alvorlige i år. Det ser vi på antall anmeldelser. Miljødirektoratet gir alltid mildeste form for sanksjon, som for eksempel overtredelsesgebyr, når det er mulig. I år er flere av lovbruddene såpass alvorlig, at vi har valgt å politianmelde, sier Kjørstad.

Les mer om hvordan Miljødirektoratet reagerer på miljøkriminalitet og se statistikk her:

Slik reagerer Miljødirektoratet på miljøkriminalitet – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Kritisk i deler av Vestland og Nordland

I 2021 havnet laksen på rødlista for truede arter, fordi antall laks som kommer inn i elvene er kraftig redusert. I Vestland og Nordland, hvor laksebestandene i flere vassdrag er under rehabilitering, er situasjonen spesielt kritisk.

– I et avgrenset område i Vestland foregår det spesielt mye ulovlig fiske. Vi har hatt ekstra oppsyn her i år, noe som har resultert i flere anmeldelser enn tidligere år. SNO kommer til å ha økt fokus på oppsynet i Vestland også neste år. Vi vil også ha større oppmerksomhet på andre områder som vi opplever som problematiske. Målet er å få slutt på ulovlig laksefiske, sier Kjørstad.

Hos Statsforvalteren i Vestland jobbes det med å lage bedre skilting med informasjon til fiskerne. Det planlegges også innskjerping av flere regionale forskrifter. Dessverre tror ikke fiskeforvalter Gry Walle hos Statsforvalteren at mer informasjon alene er tilstrekkelig for å bedre situasjonen vesentlig.

– Vi er veldig bekymret for at det foregår så mye ulovlig fiske i Vestland, og særlig de alvorlige konsekvensene av garnfiske. Laksebestanden i våre områder er ikke bra, og mange vassdrag er stengt. Det er fryktelig irriterende og trist. I Vestland har vi rett og slett behov for at SNO er veldig mye til stede, sier Walle.

Miljøstatus for laks i Norge:
Mange laksebestander i Norge er truet eller har gått tapt.

Flere tas på fersk gjerning

I år har Statens naturoppsyn satt inn ekstra ressurser i områder med sårbare laksebestander hvor ulovlig fiske kan gjøre stor skade på bestandene.

– Den nye strategien med økt oppsyn i problemområder har ført til flere anmeldelser med kjent gjerningsperson. Flere har blitt tatt på fersk gjerning, og forhåpentligvis vil dette bidra til å redusere det ulovlige fisket, sier Kjørstad, og minner om at dette er miljøkriminalitet.

Basert på antall tips og tilbakemeldinger Miljødirektoratet mottar, er det tydelig at folk synes ulovlig fiske er ugreit. Samtidig fører flere av tipsene til at personer som driver med ulovlig fiske blir tatt.

Tips oss gjerne om ulovlig fiske og annen miljøkriminalitet her:

Tips Miljødirektoratet om ulovlige miljøforhold – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.