Alvorlig svikt i pasientbehandlingen

– Vi har funnet alvorlige svikt i pasientbehandlingen ved Akuttsenteret ved Sykehuset Vestfold HF, sier fylkeslege Sigmund Skei hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren har dette året startet flere tilsyn av sykehusets drift ved nytt Akuttsenter.

– Vi startet tilsynssak etter bekymringsmelding knyttet til pasientsikkerheten fra legeforeningene ved sykehuset i januar, sier Skei.

Statsforvalteren har undersøkt om ledelsen ved sykehuset følger opp organisering og drift av Akuttsenteret slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt og behandlingen følger helselovgivningen.

Ledelsen ved sykehuset har erkjent problemene og har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at pasientene får forsvarlig pasientbehandling i Akuttsenteret.

Brudd på helselovgivningen

Statsforvalteren har i et tilsyn vurdert ti utvalgte pasientjournaler hentet fra alvorlige avviksmeldinger knyttet til Akuttsenteret i en periode på seks uker fra januar/februar.

– For alle de ti pasientene fant vi brudd på forsvarlig pasientbehandling. Noen pasienter fikk for sen vurdering ut fra hastegrad, andre forsinkelse i vurdering og behandling, forsinket oppdagelse av alvorlige tilstand, samt samtidighetskonflikter, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Ifølge tilsynsrapporten fant Statsforvalteren også mangelfull journalføring. I rapporten påpekes det at dette ikke er et tilfeldig pasientutvalg, men en undersøkelse av pasientjournaler der det allerede var meldt alvorlige avvik.

Fortsatt alvorlige avvik

– Vi har vurdert alle avviksmeldingene knyttet til Akuttsenteret for april, og finner at det fortsatt var meldt alvorlige avvik i pasientbehandlingen, men færre enn i undersøkelsesperioden fra november 2021 til og med februar 2022, sier Skei.

Sykehuset har gjort tiltak for å få stabilitet i vaktlinjen for legene i Akuttsenteret og arbeider kontinuerlig med å rekruttere sykepleiere. Det er iverksatt tiltak for å styrke ledelse og koordinering i Akuttsenteret. Sykehuset har iverksatt prosjekter for kvalitetsforbedring, samt opplæring og oppfølging av personalgruppen.

Statsforvalteren lukker ikke tilsynet med Akuttsenteret, men vil følge med på at ledelsen ved sykehuset sikrer forsvarlig drift, og vil gjøre nye undersøkelser knyttet til Akuttsenteret over sommeren.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.