Alvorlig velferdsproblemer avdekket i svinenæringen

11. mars, 2022

10:02

Ingen kommentar

Nylig presenterte Mattilsynet flere foreløpige funn fra den nasjonale tilsynskampanje i svinenæringen. Brudd på regelverket ble avdekket i over halvparten av tilsynene. – Vi er ikke overrasket, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Det er nå gjennomført tilsyn i 332 svinebesetninger, og Mattilsynet har funnet brudd på regelverket i 53 prosent av dyreholdene de har undersøkt. Hele 48 produsenter har blitt ilagt et hastevedtak, flesteparten grunnet manglende oppfølging av syke og skadde dyr.

– Svinenæringen har et svært alvorlig dyrevelferdsproblem. At over halvparten av produsentene som har fått tilsyn ikke engang oppfyller minstekravene i regelverket er bevis på dette. Mattilsynets rapport er trist lesning, men vi er dessverre ikke overrasket, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland.

Mange av bruddene som er oppdaget er på områder som er viktige for grisens primærbehov, helse og velferd, som nok vann, behandling av syke og skadde dyr, strø og rotemateriale.

– Særlig alvorlig er funnene som viser at en tredjedel av produsentene ikke bruker tilstrekkelig rotemateriale, og at en fjerdedel av dem ikke har fulgt opp syke og skadde dyr på en tilfredsstillende måte, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen arbeider for å styrke minimumskravene i forskrift om hold av svin. Dagens forskrift er over 20 år gammel, og ny kunnskap om grisens behov har gjort dyrevelferdskravene utdaterte og utilstrekkelige.

– Det burde vært en selvfølge at alle oppfyller kravene i minimumsregelverket. Det er svært bekymringsfullt at så mange produsenter ikke engang makter å følge dagens regelverk, når vi vet at det er høyst nødvendig å stramme dette inn.

Mattilsynet sier selv at få av funnene blir betegnet som alvorlige. Samtidig uttrykker de skuffelse over at ikke tilsynskampanjen har ført til større forbedring i næringen.

– Det helhetlige inntrykket av funnene fra denne tilsynskampanjen er at svinenæringen ikke har tilstrekkelig god dyrevelferd. Vi forventer at myndighetene strammer inn regelverket, og at tilsyn og kontroll med svinenæringen trappes opp, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen krever at regjeringen skjerper reglene om beskyttelse av griser.

– Det er nødvendig å oppdatere og skjerpe kravene i lys av ny kunnskap, sier Kleveland.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *