Arbeidsledigheten faller – rekordmange ledige stillinger

1. mars, 2022

09:34

Ingen kommentar

Ved utgangen av februar er 5 718 personer registrert helt arbeidsledige hos NAV i Vestfold og Telemark. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er ledigheten 2,3 prosent. Kun Oslo har høyere ledighet enn Vestfold og Telemark med 2,9 prosent.

-Det er rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft i Vestfold og Telemark. I enkelte bransjer er situasjonen den at arbeidsgiverne opplever det som i overkant krevende å få fatt i kvalifisert arbeidskraft. Resultatet er at enkelte lar være å ansette. Det øker risikoen for tapt utvikling og verdiskapning. For arbeidsmarkedet og økonomien i fylket er det av stor betydning at arbeidsgiverne har tilgang på relevant arbeidskraft. Det er et viktig premiss når det tas beslutninger om fremtidig satsing i fylket. Arbeidskraftmangelen er størst innen helse og omsorgssektoren, innen bygg og anlegg, i industrien og i IKT bransjen. Fremtidsutsiktene for de som velger utdanning inn mot disse bransjene ser lyse ut, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Det var registrert 4 684 ledige stillinger i Vestfold og Telemark i februar. 841 av disse ble meldt til NAV direkte. Flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg samt reiseliv og innen transport. I disse bransjene har mange arbeidsgivere allerede startet søket etter ferievikarer til sommersesongen.

– Sommerjobb gir verdifull kompetanse og er en viktig døråpner til arbeidsmarkedet, særlig for den som har lite eller ingen arbeidserfaring. Mange arbeidsgivere har stort behov for arbeidskraft i sommermånedene. Hele 1 224 av de ledige stillingene er feriejobber. Min oppfordring til alle som er ute etter jobb er, registrer deg hos NAV så får du tilgang til et stort utvalg tilgjengelige stillinger. Det er også mulig å ta direkte kontakt med aktuelle bedrifter for å undersøke mulighetene, ikke minst for sommerjobb, oppfordrer Tønnessen.

Stor variasjon fylket

Høyest ledighet er det i kommunene Horten med 3,6 prosent samt Skien og Notodden, begge med 3,3 prosent. Lavest ledighet finner vi i Vinje med 0,6 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *