Stine Sofies Stiftelse er faglig ansvarlig for Barnas. Havarikommisjon, med bistand fra advokatfirmaet Wikborg Rein. På bildet: Finn Bjørnstad, Managing Partner i Wikborg Rein, Jørgens Vangsnes, Partner i Wikborg Rein, Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Line Duesund Svendsen, juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse og Endre Bendixen, juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. Foto: Sten Edvar Eriksen

Barn utsatt for vold og overgrep må selv bære byrden

25. januar, 2023

18:38

Ingen kommentar

En ny rapport fra Stine Sofies Stiftelse viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep. I en rekke tilfeller er hensynet til barnas beste ikke tillagt nok vekt. Resultatet er at barn som er utsatt for vold eller overgrep ikke får den beskyttelsen og ivaretakelsen de bør og har krav på.

Rapporten ble overrakt fra generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard til Torstein Tvedt Solberg (AP), som mottok rapporten på vegne av regjeringen. Foto: Sten Edvar Eriksen

Stine Sofies Stiftelse har i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein gjennom Barnas Havarikommisjon, belyst konkrete saker og generelle rettsområder hvor voldsutsatte barns rettssikkerhet ikke blir ivaretatt godt nok. Temaene som tas opp i rapporten er utarbeidet på bakgrunn av samtaler gjennom vår juridiske
veiledningstjeneste, vår kjennskap til vanskelige problemstillinger for de familiene vi møter i stiftelsen og enkeltsaker hvor barnas rettssikkerhet havarerer.
– Våre utredninger viser blant annet at barn som lever på kode 6 bærer en stor emosjonell belastning. Vi mener det er uhørt at barn skal drives på flukt i eget land. I stedet bør denne byrden i større grad påhvile trusselutøver, uttaler Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Krever økt bruk av omvendt voldsalarm

I dag lever om lag 745 barn på kode 6. Dette innebærer at man blir flyttet til en ny adresse som holdes strengt fortrolig. Man må bytte identitet og man kan ikke røpe sin nye identitet overfor venner og omgivelser.
– Vi mener dagens praktisering av beskyttelsestiltak gjennom bruk av Kode 6, medfører inngripende tiltak i barns liv. Praksisen ved bruk av omvendt voldsalarm er ikke utprøvd før kode 6 iverksettes. Bruken av omvendt voldsalarm må derfor endres og økes, slik at belastningen kan lettes for barna og i stedet påføres
trusselutøver. Barna må få barndommen og livet sitt tilbake, uttaler Austegard.

Ønsker flere tiltak ved samværsaker

– Gjennom vårt arbeid i over 20 år, har vi i Stine Sofies Stiftelse møtt mange barn som har blitt tvunget til samvær. De forteller om store belastninger som følge av kompliserte og langvarige samværssaker og en opplevelse av å ikke bli hørt, sier Austegard.
Gjennomgangen viser at det er svært komplekse problemstillinger knyttet til samværssaker der det er mistanke om vold. Prosessen frem til en god samværsordning til det beste for barnet, kan i slike tilfeller bli både vanskelig og langvarig, med mange runder i rettsapparatet. Det er svært belastende for barn å leve med en uavklart samværsordning over tid, uten å få støtte og hjelp.
– Vår anbefaling er at det må på plass et tverrfaglig team i komplekse samværssaker der det er mistanke om vold. Dagens meklingsordning må gjennom dette teamet få et utvidet mandat til å kartlegge og innhente ytterligere undersøkelser. Teamet skal gi sin faglige anbefaling basert på tverrfaglig kompetanse og bidra til raskere og bedre løsninger for barna, uttaler Austegard.
Rapporten fra Barnas Havarikommisjon ble overlevert regjeringen, på rapportlansering i Oslo denne uken.

FAKTA OM BARNAS HAVARIKOMMISJON

• En årlig rapport som retter søkelyset på rettssikkerheten for barn og unge utsatt for vold og overgrep
• Rapporten inneholder forslag til rettsområder som må utredes og prioriteres og som vil styrke rettssikkerheten til barn og unge utsatt for vold og overgrep
• Rapporten ble første gang lansert 24. januar i Oslo og er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse isamarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein.
• Juridiske rådgivere Endre Bendixen og Line Duesund Svendsen i Stine Sofies Stiftelse, er ansvarlig for rapporten. Stiftelsen har fått bistand fra advokater og advokatfullmektiger i advokatfirmaet Wikborg Rein; blant annet partnerne Jørgen Vangsnes og Fredrik Gisholt.
• Advokatfirmaet har bistått med å utrede både gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av potensielle endringsforslag som kan styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn.

FAKTA OM STINE SOFIES STIFTELSE

Stine Sofies Stiftelse arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge, ivareta de som er utsatt og for å styrke deres rettigheter. Stine Sofie Senteret er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Senteret tar årlig imot 500 barn og unge fra hele landet. Stine Sofies Stiftelse har i dag 60 ansatte og holder til i Grimstad.

FAKTA OM WIKBORG REIN

Wikborg Rein er et av Norges største advokatfirmaer med ca. 375 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Wikborg Rein er et fullservice forretningsadvokatfirma med spesialkompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder og bransjer. Mange av firmaets advokater har også bakgrunn fra påtalemyndighet, domstoler og andre offentlige myndigheter.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *