STIFTELSE: Solsikken barnehage blir en del av Stiftelsen Kanvas.

Barnehagestiftelsen Kanvas overtar Solsikken barnehage i Tønsberg

12. mai, 2021

12:59

Ingen kommentar

Solsikken Barnehage ønsket å bli en del av noe større, og dermed fant de Stiftelsen Kanvas. -Vi er veldig glade for å ha inngått en avtale med andelslaget om overtagelse av Solsikken barnehage, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.

-Vi deler et ideelt verdigrunnlag, og vi kjenner daglig leder i Solsikken barnehage, Lise Rødby, som en engasjert leder med ambisjoner for både egen barnehage og sektoren generelt, sier Ullmann.

Selvstendige barn

Barnehagen har som mål å gi barna gode barndomsminner og formidle tradisjoner og kultur slik at barna vet hvor de kommer fra og får en følelse av tilhørighet. Videre ønsker de å gjøre barna nysgjerrig på livet, la de prøve nye ting, og utfordre de til å ta sjanser. Barna skal bli selvstendige og ta selvstendige valg.

Rødby forteller at både personalet, hun selv, styret og foreldrene er positive til å være en del av Stiftelsen Kanvas.

– Før vi tok kontakt med Stiftelsen Kanvas gikk vi noen runder med hva vi tenkte om barnehagens fremtid. Vi kjente på det store ansvaret det er for både daglig leder og styret å drive en andelsbarnehage. Det førte til et ønske om å bli en del av en større organisasjon, for å lette på arbeidspresset og for å bli en del av et større faglig fellesskap, sier Rødby.

Tar ikke utbytte

Valget falt på Stiftelsen Kanvas, fordi de kjente seg igjen i hvordan stiftelsen driver barnehager.

-Kanvas tar ikke ut utbytte, og et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten for å jobbe mot formål om å bedre barns oppvekstsvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas er opptatt av barnas helse og trivsel, at det skal være god kvalitet på tilbudet, nok bemanning og faglig kompetanseutvikling. I tillegg til at de er opptatt av vedlikehold av bygning og lekeplass, forteller Rødby.

-Kanvas har et mål om moderat vekst for å leve ut sitt formål om å bedre barns oppvekstsvilkår, forteller Ullmann.

-Veksten kommer i hovedsak fra barnehager med ideelle formål som ønsker en større aktør å støtte seg på i driften av barnehagen, nettopp slik tilfellet er for Solsikken barnehage.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *