Bedre beskrivelser gjør at boligkjøpere må smøre seg med tålmodighet

7. februar, 2022

08:14

Ingen kommentar

Ferske tall for boligmarkedet viser at det i januar var betydelig færre boliger til salgs enn i samme måned i 2021. Christine Caspersen Huseiernes distriktsleder i Vestfold, mener dette viser at de nye reglene fungerer.

-Vi ser at det tar lenger tid å kjøpe en bolig nå. Men dette viser at de nye reglene virker. Noe av tiden vil gå ned når folk blir vant til de nye reglene. Det er viktig at både selgere og kjøpere er klar over dette, sier Huseiernes distriktsleder i Vestfold Christine Caspersen.

Som kjøper konkurrerer man akkurat nå med flere om færre boliger på markedet i Vestfold. Rådet fra distriktslederen i Huseierne er at man som boligkjøper må ha is i magen.

– For boligkjøper er det viktig å ikke hoppe på første og beste mulighet. Det kommer flere boliger på markedet. Det er absolutt ikke nødvendig å sprenge lommeboken for å få kjøpt en bolig nå. Men man bør være forberedt på å gå på flere visninger og være i markedet over lengre tid enn tidligere. Dette kan selvsagt være stressende, sier distriktslederen i Huseierne.

Nest sterkest 12 måneders vekst i landet hadde Tønsberg sammen med Færder. Oppgangen var 10,6 prosent. Sterkest vekst har Bodø sammen med Fauske. Oppgangen var 14 prosent. Tallene kommer frem i en fersk rapport fra bransjeforeningen Eiendom Norge.

Den nye avhendingsloven trådte i kraft fra nyttår av. Den stiller strengere krav til dokumentasjon fra selgers side. Samtidig stilles det strengere krav til at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen i den nye tilstandsrapporten. For boligkjøper er dette bra ettersom den får bedre dokumentasjon i forkant av en eventuell budgiving. Og for selger er dette bra fordi den får dokumentert feil og mangler ved boligen bedre. I sum skal dette gi færre konflikter underveis i bolighandelen.

En konsekvens av de økte kravene til dokumentasjon er altså mer omfattende tilstandsrapporter.

– Takstmenn bruker mer tid nå. Dette betyr at man får grundigere tilstandsrapporter som igjen betyr at boligen er grundigere undersøkt, sier distriktsleder i Huseierne Christine Caspersen.

Dette må du som kjøper vite om de ferske boligkjøpsreglene

  • Som kjøper har du ansvar for alt som er tydelig beskrevet i tilstandsrapport. Dette gjelder selv om du ikke har lest dokumentene. Les derfor rapporten og alle andre salgsdokumenter grundig.
  • Les tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospektet og selgers egenerklæring nøye.
  • Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Anslått utbedringskostnad er bare utbedring av konkrete avvik, etter den standarden boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer.
  • Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *