Administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

Bekymret for leiemarkedet

5. desember, 2022

19:46

Ingen kommentar

Det er fortsatt få utleieboliger på markedet, men den negative utviklingen i salgsmarkedet vil kun avhjelpe leiemarkedet midlertidig. Leieprisene har holdt seg stabile siden forrige måned, med unntak av høy etterspørsel og økende leiepriser på de minste objektene.

I statsbudsjettet foreslås det at formuesverdien av sekundærboliger økes til 100 prosent av markedsverdien. Dette er neppe veien å gå for å sikre et godt og velfungerende leiemarked. Dersom private ikke bruker sparepengene sine til å investere i eiendom, vil det få store konsekvenser for utleiemarkedet og tilbudet av boliger vil ikke være stort nok. Dette vil føre til fortsatt stigende leiepriser og de som må leie, vil få det enda vanskeligere, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

Oslo

I november var gjennomsnittsprisen for en 1-roms leilighet i Oslo 11 401 kroner. Dette gir en økning på 3,3% fra forrige måned. Sammenlignet med i fjor, gir det en økning på hele 10,2%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 14 419 kroner i november. Sammenlignet med november i fjor, øker leieprisen med 6,7%.

Gjennomsnittsprisen på 3-roms leilighetene øker også, med 6,3% sammenlignet med fjoråret. Gjennomsnittsprisen for en 3-roms leilighet i Oslo i november var 18 434 kroner.

Oslo-markedet er fortsatt godt, og spesielt godt til årstiden å være. Det er naturlig nok roligere enn i sommer, men vi opplever god respons på alle objekter vi har for utleie. Den aller høyeste etterspørselen er etter 1-roms leiligheter. Vi merker også en økende etterspørsel etter boliger i «high-end segmentet».

Prisene holder seg stabile. Vi ser en liten nedgang på 2-og 3-roms, men en oppgang på 1-roms – noe som gjenspeiler seg i etterspørselen vi har på våre utleieobjekter.

Henvendelser fra boligselgere som vurderer utleie fremfor å selge, fortsetter også denne måneden. Tilbakemeldingen er at de ønsker å avvente å legge ut boligen for salg til januar for å så vurdere utleie, sier Siri Anne Bernum Halck, Regionsjef i Utleiemegleren.

Asker og Bærum

I november kostet det i gjennomsnitt 13 351 kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum. Dette gir en økning på 1,5% sammenlignet med forrige måned, og en økning på 4,4% sammenlignet med i fjor.

En 3-roms kostet i gjennomsnitt 16 941 kroner i november, som gir en økning på 2,7% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med 2021 øker leieprisen med hele 12,6%.

November ble en god måned for Utleiemegleren Asker og Bærum. Vi opplevde meget god respons på våre annonser i november, som forteller oss at leiemarkedet ikke har tatt juleferie helt enda. Vi har hatt god oppdragsinngang og gleder oss til å vise frem flere spennende boliger i desember og i 2023.

Prismessig har leieprisene holdt seg stabilt. Det som går igjen fra i høst er at boligene med sentral beliggenhet og god standard er mest attraktive, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Bergen

I november kostet det i gjennomsnitt 9 050 kroner å leie en 1-roms leilighet i Bergen, som gir en økning på hele 6,7% sammenlignet med november 2021.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 11 842 kroner i november. Sammenlignet med oktober er det en liten økning på 0,3%. Sammenlignet med 2021 er det en betraktelig økning på 5,7%.

En 3-roms leilighet kostet i gjennomsnitt 13 818 kroner, som gir en økning på 0,2% sammenlignet med forrige måned.

Vi har i de siste månedene meldt om usedvanlig høy aktivitet for årstiden på leiemarkedet i Bergen. Dette fortsatte langt inn i november, som normalt er lavsesong i leiemarkedet. For eksempel leide vi ut 15 % flere boliger i november i år enn vi gjorde i november 2019, som var det siste «normale» året før pandemien. Det er tydelig at folk har begynt å flytte både til og fra Norge og Bergen i jobbsammenheng igjen etter pandemien.

Vi ser konsekvensene av økte renter og større usikkerhet i forhold til utviklingen i boligprisene fremover. En del av dem som tidligere ville ha kjøpt seg bolig, velger nå å avvente for å se an hvordan renter og boligpriser utvikler seg fremover. Dersom boligprisene skal videre ned, kan det jo være lønnsomt å leie en periode før man kjøper egen bolig. Folk er nok også mer forsiktige og avventende med tanke på å kjøpe seg bolig, samtidig som bankene har strammet litt inn på utlånspraksisen sin, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Drammen

En 3-roms leilighet i Drammen kostet i gjennomsnitt 13 814 kroner i november. Sammenlignet med november i fjor gir det en økning på hele 13,1%.

Det er fortsatt et godt leiemarked og trenden fra tidligere i høst fortsetter også denne måneden med godt oppmøte på visninger. De fleste boligene våre blir leid ut etter kort tid.

Vi går normalt inn i en roligere tid før jul, men med det store trykket vi har hatt på visningene våre, er det ikke usannsynlig at også markedet vil holde seg godt også i desember.

Romerike

I november kostet det i gjennomsnitt 10 347 kroner å leie en 1-roms leilighet på Romerike. Dette gir en økning på hele 11,3% sammenlignet med forrige måned, og en økning på hele 22,7% sammenlignet med i fjor.

En 2-roms på Romerike kostet i gjennomsnitt 12 835 kroner i november. Dette er en liten økning på 1,7% fra forrige måned, og en økning på hele 12,2% sammenlignet med november i fjor.

En 3-roms leilighet kostet i gjennomsnitt 14 282 kroner i november. Sammenlignet med i fjor, gir dette en økning på 2,2%.

På Romerike opplevde vi et bra leiemarked også mot slutten av fjoråret, men prisene har hatt en jevn økning siden den gang. Spesielt for de minste leilighetene er det stor forskjell med hele 22,7% økning i leieprisen sammenlignet med i fjor. Det er mange som nå vurderer å leie ut istedenfor å selge boligen sin i et utfordrende salgsmarked. Det kan bety et større utbud av boliger til leie fremover, som igjen kan påvirke leieprisene. Erfaringsmessig går vi likevel inn i en periode nå der markedet blir noe roligere, og boligene må presenteres på en god måte og til riktig markedspris.

Nedre Romerike
På Nedre Romerike er det fortsatt et veldig bra trykk i leiemarkedet selv om vi nærmer oss slutten på året. Det er spesielt områdene nærmest Oslo som er mest etterspurte og det er også der leieprisene øker mest. Det er fortsatt for få utleieboliger, og situasjonen i Oslo gjør at flere må se etter bolig i andre områder, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

Den kraftige økningen i gjennomsnittsprisene i vår statistikk på de minste boligene, må forstås med bakgrunn i at det er ferdigstilt mange nybygg på Romerike hvor snittprisen øker som følge av høy etterspørsel på leiligheter i nyere bygg med høy standard.

Førjulstiden er normalt en litt roligere periode på leiemarkedet, men historisk sett vil det normalt fortsatt være aktivitet gjennom julen. Dette er en fin tid for leietakere som ønsker å leie bolig fra januar eller februar, som kanskje vil få mer å velge i og litt mindre konkurranse på visninger.

Vi håper på et godt år med et velfungerende utleiemarked på Romerike også i 2023, sier dagligleder i Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

I Stavanger var gjennomsnittprisen for en 2-roms leilighet 12 646 kroner i november, som gir en økning på hele 9,3% sammenlignet med oktober. Sammenlignet med november 2021 øker leieprisen med 7,6%.

For en 3-roms ligger gjennomsnittprisen på 14 570 kroner. Dette gir en økning på 3,6% sammenlignet med forrige måned, og en økning på hele 11,6% sammenlignet med i fjor.

Leieprisene i Stavanger er fortsatt stigende. Antall ledige boliger har gått noe opp, og på Finn.no ligger det ca. 260 ledige boliger i Stavanger. Det er likevel færre ledige boliger enn vanlig, og vi kan anta trenden med stigende leiepriser vil fortsette i året som kommer.

Trondheim

I november kostet en 2-roms i Trondheim i gjennomsnitt 12 740 kroner. Ser vi på oktober gir dette en økning på hele 5,0%. Sammenlignet med samme måned i fjor, øker leieprisen med hele 14,2%.

For en 3-roms leilighet ser vi en enda større økning i leieprisen. Gjennomsnittsprisen øker med hele 16,6% fra oktober og 20,2% fra i fjor. En 3-roms leilighet kostet i gjennomsnitt 16 859 kroner.

I Trondheim er det generelt mindre boliger på markedet. De øktene leieprisene kan skyldes nye boliger, ofte med «alt» inkludert i prisen, sier Solveig Hjallen Moan, daglig leder i Utleiemegleren Trondheim.

Kristiansand

Leiemarkedet er økende. Vi får fortsatt henvendelser fra personer som ikke får solgt boligen og som vurderer å leie ut i stedet. Leieprisene øker med 5-7% sammenlignet med samme periode i 2021.

Markedet etterspør rekkehus og tomannsboliger i etablerte boligområder utenfor sentrum med skoler, barnehager og dagligvarebutikker i umiddelbar nærhet.

Østfold

I november kostet det i gjennomsnitt kr 12.069,- å leie bolig i vårt distrikt mot kr 11.853,- i samme periode i fjor.

Det ble en mer hektisk måned i Østfold enn forventet, med stor pågang fra leietakere som ønsker å flytte før jul. Vi opplever at det er stor pågang etter familieboliger som rekkehus og eneboliger. Det er en økning på 9% prosent i antall saker på Finn.no, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Vestfold

Det er meget høy aktivitet i utleiemarkedet til årstiden å være. Vi opplever stor pågang fra utbyggere og privatpersoner som ikke får solgt boligen sin. Mange av dem ender med å leie ut i stedet. Dette er med på å føre til at det blir flere nye leiligheter og større hus på utleiemarkedet enn normalt, noe som gir leietakerne et enda bedre tilbud.

Normalt pleier desember å være en del roligere i utleiemarkedet, men i år kan det det se ut til å bli et unntak fra det, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *