Brudd på funksjonshemmedes rettigheter i kommune-Norge øker

17. oktober, 2023

08:35

Ingen kommentar

Ulobas årlige Tilstandskartlegging ble lansert 17. oktober, og dokumenterer at kommunene mer enn før nekter funksjonshemmede assistansen de har rett på. -Det er på høy tid at regjeringen nå går til Stortinget for å endre BPA-ordningen, slik Stortinget også har bedt om, sier generalsekretær i Uloba Vibeke Marøy Melstrøm.

Generalsekretær i Uloba, Vibeke Marøy Melstrøm, mener det er på høy tid at assistanseordningen for funksjonshemmede endres. Foto: Uloba

Da assistanse for funksjonshemmede (BPA) ble rettighetsfestet i 2014 ble det vist til at BPA-ordningen er en del av «regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).» Slik BPA forvaltes av kommune-Norge er vi langt unna å realisere denne intensjonen. I 2022 var det flere klager enn noensinne til statsforvalterne, og statsforvalterne innfridde nær halvparten av 352 klager på kommunenes forvaltning av BPA. Statsforvalterne har imidlertid ikke mulighet til å omgjøre alle vedtak kommunene gjør. Isteden sendes klagesakene ofte tilbake til kommunene. Et bredt flertall på Stortinget vil nå ta FN-konvensjonen inn i norsk lovverk. Konvensjonen vil da forplikte kommune-Norge. Det som nå er klager fra funksjonshemmede, vil da kunne bli lovbrudd i kommune-Norge.

-Det aktualiserer behovet for endringer. Vi kan ikke ha en situasjon hvor funksjonshemmede må gå rettens vei for å få assistansen vi har krav på, sier Melstrøm.

Assistanse er nødvendig for deltagelse i arbeid og utdanning

BPA er assistanse som funksjonshemmede selv skal styre som arbeidsledere alene eller sammen med medarbeidsledere. Det betyr at funksjonshemmede selv skal bestemme når og hvor assistansen skal brukes, og hva den skal brukes til. Gevinstene ordningen skaper er mest av alt knyttet til bedre hverdager og muligheten til å ta utdanning og komme i arbeid. Tilstandskartleggingen viser at åtte av ti som selv har assistanse, og som deltar i det ordinære arbeidslivet, forteller at den personlige assistansen er helt avgjørende for at de kan jobbe. Blant dem som svarte oppga ni av ti at deres BPA-ordning er avgjørende for at en eller flere av deres nærmeste familiemedlemmer kan være i arbeid.

-Kommunenes avgrensning av assistansen vi har krav på gjør at mange ikke får tilstrekkelig assistanse til å ta utdanning og være i arbeid. Det handler om store verdier samfunnet nå går glipp av, sier Melstrøm.

Kommunene holder tilbake informasjon

Kommunenes begrensning av BPA-ordningen handler ikke bare om at de gir funksjonshemmede få timer, eller avgrenser bruken av assistansen til husets fire vegger. 63 kommuner tilbyr ikke BPA, selv om de er pålagt det. Tilstandskartleggingen viser at tre av fire ikke hadde fått informasjon om BPA før de søkte om ordningen, og seks av ti har opplevd at kommunene har møtt deres interesse for BPA med et tilbud om å heller motta en tradisjonell helse- og omsorgstjeneste.

-Det kan nesten virke som om et stort antall kommuner forsøker å hindre at vi får assistansen Stortinget har sagt vi har rett på, sier generalsekretær i Uloba.

Uloba ønsker ikke å gi all skyld til kommune-Norge. Et annet problem er at kommunene er satt til å forvalte BPA etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Etter dette lovverket skal kommunene gi tjenester som er nødvendige og forsvarlige.

-Dette lovverket gjør at mange kommuner avgrenser assistansen til et minimum, og uten at det er mulig å reise eller delta i samfunnet, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

Det haster med endringer

Dette bekreftes også i Tilstandskartleggingen med at nærmere halvparten svarer at timene de får til assistanse ikke dekker behovet de har. De oppgir at manglende assistanse gjør at de ikke får delta i sosiale aktiviteter, og heller ikke får gjennomført reiser i forbindelse med ferie, kurs eller jobb. Manglende assistanse gjør også at mange heller ikke får deltatt på nødvendig trening, og flere svarer at de ikke får ivaretatt grunnleggende behov i hjemmet eller reist for å komme seg til lege, tannlege og fysioterapi. Nå snart to år etter det regjeringsoppnevnte utvalget leverte NOU 2021:11 om endring av BPA-ordningen, har Stortinget instruert regjeringen om å komme med forslag om en ny BPA-ordning.

-Vår Tilstandskartlegging viser at mens Stortinget venter på regjeringen, er det mange funksjonshemmede som ikke får assistansen de trenger for å leve selvstendige, likestilte liv. Dette er alvorlig, og gjør at mange funksjonshemmede må leve i sosial isolasjon, sier Melstrøm.

Tilstandskartleggingen fra Uloba finner dere her: https://www.uloba.no/tall-og-fakta/les-ulobas-tilstandskartlegging-2023/

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.