ÅPNING: Her er Bernt Olav Christensen, prosjektleder for VI på Torvet, under åpningen av butikken. Foto privat

Butikk med dobbel samfunnsnyttig effekt

4. august, 2021

11:35

Ingen kommentar

Den nyrenoverte butikken VI på torvet kom nok som en reddende engel nå som ungdomsporteføljen for NAV Tønsberg Ung har økt med over 50 prosent siden pandemien slo inn.

HINA ASLAM tekst

Sist uke åpnet butikken som skal selge et bredt spekter gaver, nytte- og bruksgjenstander laget av et mangfold kreative mennesker. Butikken er blitt renovert fra gulv til tak av ungdommer fra NAV Tønsberg Ung.

Arbeidsrettet

Samtidig vil unge arbeidssøkere registrert ved NAV Tønsberg tilbys arbeidsrettet aktivitet under kyndig ledelse for å styrke sin kompetanse, sin CV og sin attraktivitet i arbeidsmarkedet.

–Det er min forståelse at antall ungdommer i jobb-kø har økt til om lag 1.500 grunnet pandemien og andre forhold, sier Bernt Olav Christensen som er prosjektleder for VI på Torvet.

Tiltaket er for de som har tilrettelagt arbeid i kommunen og ungdom registrert ved NAV Tønsberg Ung.

–Et gavemakeriutsalg finnes jo flere steder, men i VI har man kunnet slå sammen «krefter» fra ikke mindre enn 14 produsende enheter. I tillegg samarbeider kommunens avdeling Mestring og forebyggende tjenester med NAV Ung Tønsberg. Kommunens avdelinger leverer produktene som skal selges, og administrerer og driver forretningen godt assistert av NAV Ung brukere som gis arbeidstrening fra noe vi mener er unikt på landsbasis.

Ønske om å bidra

–Her stiller NAV Ung med kandidater fra øverste hylle. Dette er ungdom som virkelig vil få til en endring og da gjerne i form av en lønnet stilling hvor de kan bidra gjennom å gjøre et godt stykke arbeid. Noe av formålet med VI er at unge arbeidssøkere tilbys arbeidsrettet aktivitet under kyndig ledelse for å styrke sin kompetanse, sin CV og sin attraktivitet i arbeidsmarkedet, forteller Christensen.

To eller tre ungdommer tilbys jobbtrening i butikken hvor de får erfaring i kundebehandling, vareeksponering, prising, et moderne kassasystem, pakking, hygiene og renhold. I tillegg til det arrangeres det kurs i barista, brannforebygging og annet nyttig.

Parallelt lærer andre NAV-ungdom å pusse, male, snekre og å designe og produsere produkter til butikken hos en eller flere av deres produserende enheter. De er godt assistert av Brobygger’n som er «limet» i organisasjonen ifølge Christensen.

INTERESSE: Flere møtte opp under åpningen av butikken. Foto privat

Alle fikk jobb

Målet fra kommunens ståsted er på den ene siden å få våre kreative mennesker til å skinne og trives og føle mestring og motivasjon. Fra kommunen og NAV Ung sitt ståsted – i tillegg at flest mulig ungdommer kommer ut av NAV-køen.

–Hittil har alle som har deltatt fått lønnet arbeid – så noe riktig har både vi og de gjort vil vi tro. Vi håper og jobber for at fortsettelsen skal bli like bra, sier han.

Endelig har de åpnet dørene sine og åpningen ble en suksess.

–Det ble en lang kø utenfor butikken og salget gikk over enhver forventning. Det var gledelig mange som ville se på og kjøpe, gjerne også røpe at her finnes varme kubber fra cuule gubber og gaver til pryd og nytte i hus og hytte, sier han.

Intensjonen videre er å etablere en “pool” av unge arbeidssøkere som vil kunne steppe inn på kort varsel som ekstrahjelp, sykevikar eller annet i Tønsberg og omegn – med siktet innstilt på mer varige arbeidsforhold.

red@byavisatonsberg.no

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *