Category: Lokalportalen

Nøtterøy
Bente Wemundstad

Mat som medisin for kjøkkenpersonalet

Tirsdag ble prosjektet “Mat som medisin”, i regi av Nøtterøy Pensjonistforening, innledet med foredrag og praktisk opplæring av kjøkkenpersonalet i Færder Sentralkjøkken. Foredragsholdere var Åsmund Helland

Les mer »
Nøtterøy
Bente Wemundstad

Eldre får lære å lage sunn mat

Nøtterøy pensjonistforening starter nå prosjektet “Mat som medisin” i samarbeid med Færder kommune og Fagforbundet. Kursoppstart blir til høsten. Mat og ernæring, aktivitet og et

Les mer »
Lokalportalen
Gunnar Svendsen

Ønsker seg flere engasjerte seniorer

NØTTERØY PENSJONISTFORENING

Referat styremøte 24.april 2023

Til stede Olaug Margrethe Bechmann, leder Elin Blomberg i Farmand pensjonistforbund, Olav Tofte Larsen, Magne Tuxen, Gunnar Svendsen, vara Lill Mariann Ray Caplan, vara Øivind Brevik og Berit Hernes – Jacobsen.

Innledningsvis tok vi en kort runde rundt bordet, noen hadde ikke hilst på hverandre. Delte erfaringer med driften. Nøtterøy pensjonistforening har invitert og er nå samarbeidspartner med Farmand pensjonistforbund i styremøter ved leder Elin Blomberg.

Aktivitetsplan er ajourført for 2023 per dags dato. Den 4. Mai kommer sikker informasjon om prosjektet «mat som medisin» ledet av Nøtterøy Pensjonistforening.

Det blir arrangert eldredag 1. oktober – av Nøtterøy pensjonistforening og Færder kommune som skaffer underholdning. Det er foreslått samarbeid med Tjøme, at de ikke har sitt eget arrangement.

Vår visjon «tydelig, sterk og synlig» ble diskutert og ideér ble luftet. Vi må tenke kommunikasjonsstrategi, endringsvillighet, inspirasjon, kreativitet og mye mer. Lurt å diskutere det man jobber med med en utenfor organisasjonen for å få nye idéer, kanskje. Vi må bruke mer tid på å få med engasjerte mennesker da det er uendelig mange seniorer som ikke er med i Pensjonistforbundet som er den eneste organisasjonen som arbeider med våre lønnsvilkår.

Nøtterøy pensjonistforening har fått nye arenaer, 15 nye medlemmer ble med gjennom golfen, vi har en redaksjonsgryuppe i nettavisen By Tønsberg og Nøtterøy. Vi lurer på å engasjere oss i bowling. Dans er en arena og Nøtterøy pensjonistforening ønsker å bidra med kostnadene til musikk på en danseaften ved Sjølystsenteret. På dansen kan alle delta, både medlemmer, brukere og andre. « Mat som medisin» prosjektet er en ny arena. Dette blir det informert om i seniormøtet 4.mai. på Teie kirke. Det blir åpnet et nytt treningssenter på Nøtterøy og der skal vi undersøke om det er plass til seniortrening til faste tider.

Vi skal ha tett samarbeid og de beste relasjoner i forhold til Pensjonistforbundet sentralt, Fagforbundet, Kommuneledelsen, Statsforvalter og Helsedirektoratet.

Skagenturen 15- 16 juni 2023 blir det noe av – 26 medlemmer deltar. Magne Tuxen blir reiseleder.

Styret gikk gjennom tema dekning av utgifter og honorarer til styret. Vi vil etter kurs for kasserer og styremedlemskurs komme frem til honorar og utgiftsdekning for alle i styret.

Det er invitert en del aktuelle mennesker til formannskapssalen 9. mai 2023 til å bli med i prosjektet «mat som medisin». Der kommer man frem til hvem av disse som ønsker å bli en del av dette nye prosjektet, Det første kurset starter i september 2023. Hvem som helst pensjonist i Færder kan få gå på kurs, ikke bare medlemmer. Alt kjøkkenpersonell under Færder kommune skal gå på kurset.

Nøtterøy pensjonistforening melder inn nye medlemmer til eldrerådet fra oss. Herr Gunnar Svendsen som fast representant og fru Berit Hernes-Jacobsen som vara.

Minner på at 2. juni avholdes Sjølystdagen på Sjølystsenteret på Nøtterøy. Alle er velkommen, du må ikke være medlem og bruker, men være innbygger i Færder. Der blir det underholdning, grilling, loddsalg og mye mer, rene 17.mai!

Referent Berit Hernes-Jacobsen

Les mer »
Nøtterøy
Bente Wemundstad

Mat som medisin i Færder kommune

Tirsdag 9. mai er det oppstartsmøte for prosjektet “Mat som medisin” som Nøtterøy Pensjonistforening har tatt initiativ til. Møtet er i formannskapssalen klokken 15-18. Agenda:

Les mer »
Nøtterøy
Gunnar Svendsen

Golf lokker Nøtterøy-seniorene

Golfaktivitetene for pensjonistene på Fairway Golfsenter lokket 15 nye seniorer til å melde seg inn i Nøtterøy pensjonistforening. Det kom frem på siste styremøte i

Les mer »