Velkommen til ditt eget nabolag

Hele Tønsberg og Færder har fått sitt eget digitale nabolag her på BY Tønsberg & Færder. Enten du bor på Eik, Skallevold, Vear eller Tjøme – på menylinjen eller på kartet til høyre finner du ditt nabolag der du selv kan skrive, og lese hva andre i nabolaget skriver. Kanskje du har en hyggelig historie […]

Andebuing skapte en stor arbeidsplass

A/S SABA senere kalt SABA Mölnlycke A/S (1986–1996), Sca Mölnlycke og Sca Hygiene Products var i mange år en stor arbeidsplass i Tønsberg som produserte hygieneprodukter som bind, tamponger, våtservietter, bleier og inkontinensprodukter. ESPEN JØRGENSEN tekst Bedriften ble etablert i 1945 på Råel. Saba hadde en periode flere hundre ansatte og ble regnet som en hjørnesteinsbedrift i distriktet. I 1940 begynte Arne Gravdahl, som drev […]

Enkel, men vakker

Helt siden 1100-tallet har Ramnes kirke tronet øverst på et lite høydedrag. Man antar at kirken eksisterte da slaget på Re sto i 1177. ESPEN JØRGENSEN tekst og foto Ramnes kirke ble reist en gang på 1100-tallet, og har således høyst sannsynlig vært en aktiv kirke i bygda allerede under det kjente slaget på Re […]

Lager miljøgate i Semsbyen

Nå har arbeidene med å omskape Semsbyveien til en mer trafikksikker miljøgate startet. ESPEN JØRGENSEN tekst og foto Arbeidene skal foregå på strekningen fra Askehaugveien til Andebuveien i Sem sentrum, og hvis alt går etter planen er man ferdig i november i år. Ivaretar myke trafikanter  Hensikten med prosjektet er å gi gående og syklende […]