Category: Meninger

Norges Bank stemmer mot klimamål for oljegiganten Shell
– Med denne stemmegivingen har ikke lenger oljefondet troverdighet som pådriver for klimamålene, sier...
Les mer
NITO om revidert statsbudsjett: – Dypt bekymret for framtida
– NITO er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å satse på framtida, er NITO-president Trond...
Les mer
Regjeringen overser kompetansekrisen
Tekna er skuffet over at det ikke er noen spor av realfagsatsing i revidert budsjett. – Vi må styrke...
Les mer
Den maritime næringen trenger flere kvinner
– Vi trenger flere kvinner med maritim utdanning, og en utdanningssektor og politikere som er med på...
Les mer
Kutt i innleie først
EL og IT Forbundet er kritisk til at Telenor kutter 200 ansatte i faste stillinger, men samtidig fortsetter...
Les mer
Statsbudsjettet: Aukar tempoet i grøne industriinvesteringar
For første gang på ti år får Siva større musklar til å investere i grøne industrieigendomar. Regjeringa...
Les mer
Statsbudsjettet: Holder ikke til full momskompensasjon
Regjeringen sier de vil ha full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og setter av 2,025 milliarder...
Les mer
Statsbudsjettet: Vedum fortsetter å fylle svenske frakkefor
Regjeringen fyller svenske frakkefor med penger og fortsetter å sende nordmenn over grensen for å handle...
Les mer
Statsbudsjettet: - En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv
-En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv, sier Trond Markussen, president i NITO om regjeringens...
Les mer
Statsbudsjettet: - Håpløst med rekkeviddeavgift på elbiler
Forslaget til statsbudsjett gjør familieelbilene dyrere. – Vektavgiften er en rekkeviddeavgift fordi...
Les mer
Statsbudsjettet: Aftensang for næringslivet
Regjeringen vil ta inn 55 milliarder kroner i økte skatteavgifter fra næringslivet. Det vil gjøre det...
Les mer
Statsbudsjettet: Dyrevelferden svekkes i statsbudsjettet
Dyrevernalliansen og Mattilsynet nedprioriteres i statsbudsjettet for 2023. – Regjeringen synes tydeligvis...
Les mer
Statsbudsjettet: Skremmende at arbeid mot atomvåpen ikke prioriteres nå
Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin er svært kritisk til at regjeringen i sitt forslag...
Les mer
Statsbudsjettet: - Et budsjett som spenner ben på småbedriftene
Regjeringens forslag til statsbudsjett reflekterer ikke den kritiske situasjonen mange små og mellomstore...
Les mer
Statsbudsjettet: Høyere bompenger, lavere veibudsjetter
-Dette er et grått statsbudsjett for bilistene. Nye avgifter, bompengerekord og kutt i veimidlene gjør...
Les mer
Statsbudsjettet: Elevorganisasjonen jubler
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke utstyrsstipendet med 50 millioner kroner. Leder i Elevorganisasjonen,...
Les mer
Statsbudsjettet: – Uten strakstiltak får statsbudsjettet store konsekvenser
Sosialarbeidere frykter de sosiale konsekvensene av statsbudsjettet. – Vi risikerer et større, farligere...
Les mer
Statsbudsjettet: Jubler over regjeringens tiltak mot deltidsarbeid
Forbundsleder Christopher Beckham jubler over økning av fagforeningsfradraget og regjeringens tiltak...
Les mer
Statsbudsjettet: Blir svært tøft for kommunesektoren
-Rammene for kommuneøkonomien neste år i statsbudsjettforslaget vil gi tøffe vilkår for kommunenes og...
Les mer
Statsbudsjettet: Stramt budsjett for riksveiene
Med unntak av to OPS-prosjekter betyr regjeringens forslag til statsbudsjett bråstopp for nye store veiprosjekt...
Les mer
Ikke kast 18 år og 5 milliarder ut av vinduet
BankID og ID-porten har gjort Norge til et av de mest digitaliserte landene i verden. Den norske digitaliseringssuksessen...
Les mer