Deler ut over 2 millioner kroner til likestillingsarbeid i fiskerinæringen

BILDET: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Det var satt av 1,5 millioner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Da fiskeri- og havministeren mottok 22 søknader økte han bevilgningen for å støtte flere prosjekter.

Til sammen deles det nå ut 2 153 500 kroner til elleve prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene.

– Fiskerinæringen har en stor jobb å gjøre på likestillingsområdet, og derfor gir vi over 2 millioner i tilskudd til likestillingsprosjekter. Jeg fikk mange gode søknader, og har forsøkt å støtte så mange prosjekter med så mye som mulig. Det skal være trygt å være fisker om bord på alle fiskebåter, og jeg håper at disse prosjektene bidrar til at vi vil se flere kvinner i fiskerinæringa og kan få en bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nettverksbygging og rekruttering

Halvparten av midlene går til fire aktører som skal drive med nettverksbygging for kvinnelige fiskere. Å stimulere til nettverksbygging var et av tiltakene for å øke kvinneandelen i yrket og i tillitsmannsapparatet som ble beskrevet i Nofimas rapport «Bedre likestilling i fiskeriene».

– Egne nettverk er et av flere viktige grep som må tas for at flere kvinner velger å bli fisker og for at kvinner blir værende i yrket. Dette gir de kvinnelige fiskerne en bedre mulighet til å bli hørt, og til å dele og utvikle kunnskap. Jeg tror nettverk som Hun Fisker og andre initiativ kan bidra til å øke andelen kvinner i fiskeryrket, sier fiskeri- og havministeren.

Lederopplæring og informasjonsarbeid

Andre tiltak Nofima foreslo i rapporten var lederopplæring for kvinner og informasjonsarbeid for unge. Fem av søknadene som får tilsagn dreier seg om dette.

– Med så få kvinner i fiskerinæringen blir det enda viktigere å ha kvinnelige rollemodeller som viser at dette er et yrke også for kvinner. Jeg håper lederopplæring og informasjonsarbeid vil bidra til at det blir flere kvinner i fiskeriorganisasjonene, der er kvinnene sterkt underrepresentert. Med disse midlene kan viktige prosjekter settes i gang, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Prosjektene ledes av både enkeltpersoner, nyopprettede organisasjoner, etablerte organisasjoner og samarbeidsklynger.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.