Delta om årets lønnsoppgjør: – Nå er det vår tur

19. februar, 2022

09:18

Ingen kommentar

BILDET: -Nå er det vår tur. Vi går inn i oppgjørene med krav om en betydelig reallønnsvekst, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

-Ansatte i velferdstjenestene har blitt hengende etter de to siste årene og dette må kompenseres i årets lønnsoppgjør, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Fasiten fra lønnsoppgjørene de to siste årene viser at ansatte i offentlig tjenesteyting har fått en dårligere lønnsvekst enn privat sektor.

Vi har to år på rad tatt ansvar og akseptert moderate lønnstillegg, framfor å kaste offentlig tjenesteyting ut i streik under pandemien. Samtidig har prisene økt mer enn lønnen. Det har resultert i at de har fått mindre penger å rutte med. Det må kompenseres og det må kompenseres i år, sier Delta-lederen.

Deltas medlemsgrupper er helt avgjørende for at velferds-Norge skal fungere. Nå må det være de mange hverdagsheltenes tur. Vi går inn i oppgjørene med krav om en betydelig reallønnsvekst og vi må få kompensert det vi har blitt hengende etter, sier Ruud Thorkildsen.

At mannsdominerte yrker i industrien de siste årene har hatt sterkere lønnsvekst enn de kvinnedominerte velferdsyrkene i offentlig tjenesteyting, forsterker at arbeid som i hovedsak utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid utført av menn. Dette er den største likelønnsutfordringen i Norge.

Vi kan ikke akseptere at kvinnedominerte sektorer taper på å ta ansvar, sier Thorkildsen.

Vi må ha et lønnsoppgjør som sikrer interessene til våre medlemmer og som bidrar til kvalitet i offentlige tjenester. Behovet arbeidskraft i offentlig tjenesteyting er stort framover. Vi trenger riktig person på riktig sted med riktig kompetanse. Vi må beholde og vi må rekruttere. Da må både lønn og lønnsutvikling bidra i riktig retning. Samtidig må det legges til rette for systematisk kompetanseutvikling for alle på den enkelte arbeidsplass, sier Ruud Thorkildsen.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsveksten i 2021:

  • Varehandel 4 3/4 prosent.
  • Finans 4 prosent.
  • Industrien i alt 3 prosent.
  • Kommuneansatte 2,7 prosent.
  • Staten 2,8 prosent.
  • Helseforetak 3 1/2 prosent.

TBU anslår en vekst i konsumprisene på 2,6 prosent fra 2021 til 2022.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *